Može li račun otvoren u Revolut Bank UAB biti poslovni račun obrta?

Porezna uprava Republike Hrvatske objavila je mišljenje o upitu poreznog obveznika o poslovnom računu obrta kao računu otvorenom u Revolut Bank UAB. Mišljenje Porezne uprave prenosimo u cijelosti.

Mišljenje Porezne uprave

Člankom 86. stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22)  propisano je da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kod banke, a iznimno u gotovom novcu na propisan način.

Člankom 92. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22 i 112/22) propisano je da u skladu s člankom 86. Zakona tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državna tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe obavljaju isplate primitaka fizičkim osobama, na njihov račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kod banke odnosno nerezidentima na njihov račun.

Prema mišljenju Porezne uprave od 7. lipnja 2022. godine o promjenama vezanim za poslovanje kreditne institucije Revolut Bank UAB nema zapreke za isplatom primitaka na račune koje porezni obveznici imaju otvorene u toj banci budući da je prema obavijesti Hrvatske narodne banke od 1. lipnja 2022. izdano odobrenje Revolut Bank UAB o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske, a temeljem kojeg ista pruža platne usluge, točnije usluge otvaranja i vođenja računa za plaćanje kao što su tekući račun ili žiroračun u Republici Hrvatskoj.“

S obzirom na sve navedeno i da je Revolut Bank UAB odobreno pružanje usluga otvaranja i vođenja računa kao što tekući ili žiro račun u Republici Hrvatskoj, Porezna uprava smatra da se poslovanje obrta može odvijati putem računa otvorenih u Revolut Bank UAB.

Pročitajte više: