Može li se povrat poreza na dohodak građanima isplatiti na Revolut ili Aircash?

Porezna uprava Republike Hrvatske objavila je mišljenje o upitu poreznog obveznika o povratu poreza na dohodak građana na Revolut ili Aircash. Mišljenje porezne uprave prenosimo u cijelosti.

Mišljenje Porezne uprave

„Ako se u postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak utvrdi razlika više plaćenog predujma poreza na dohodak u odnosu na utvrđenu godišnju obvezu, više uplaćeni porez može se, u skladu s odredbama članka 46. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22; dalje u tekstu: Zakon) vratiti poreznom obvezniku bez posebnog pisanog zahtjeva.

Člankom 92. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23; dalje u tekstu: Pravilnik), propisano je da u skladu s člankom 86. Zakona tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državna tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe obavljaju isplate primitaka fizičkim osobama, na njihov račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kod banke odnosno nerezidentima na njihov račun.

Stavkom 3. istoga članka Pravilnika, propisano je da će Porezna uprava povrat više uplaćenog poreza na dohodak i prireza izvršiti negotovinski na račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet kod banke kojega porezni obveznici imaju otvorenog kod banaka, a iznimno u gotovu novcu za porezne obveznike koji nemaju otvoren račun za plaćanje kod banke odnosno ako fizička osoba nema otvoren tekući ili žiroračun odnosno ako u trenutku izvršenja povrata poreza na dohodak ne ostvaruje primitke za koje postoji obveza isplate na račun.

Revolut Bank UAB

Prema obavijesti Hrvatske narodne banke od 1. lipnja 2022. Revolut Bank UAB izdano je odobrenje o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske temeljem kojeg ista sada pruža usluge otvaranja i vođenja računa za plaćanje kao što su tekući račun ili žiro račun u Republici Hrvatskoj. Vezano za navedeno Središnji ured Porezne uprave objavio je mišljenje KLASA:410-01/22-01/909, URBROJ:513-07-21-01-22-2 od 7. lipnja 2022. koje možete pročitati na sljedećoj poveznici.

Sukladno navedenom, povrat poreza moguće je izvršiti na račun otvoren u Revolut Bank UAB.

Aircash

Nadalje, prema mišljenju Središnjeg ureda Porezne uprave KLASA: 10-01/19-01/2216, URBROJ:513-07-1-01-19-3 od 23. prosinca 2019., digitalne institucije za elektronički novac se smatraju posebnom vrstom pružatelja platnih usluga čije je osnivanje i poslovanje uređeno Zakonom o elektroničkom novcu (Narodne novine, br. 64/2018) te se isplata plaće radnika na kunski račun digitalne institucije za elektronički novac ne smatra isplatom na račun kod banke sukladno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika. Mišljenje možete pročitati na sljedećoj poveznici.

Sukladno navedenom, a s obzirom da je Aircash d.o.o., Zagreb, od 3. listopada 2019. upisan u Registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca, povrat poreza nije moguće izvršiti na Aircash račun.“  

Pročitajte više: