Nabava dobara iz inozemstva: osnovni tijek procesa za male poduzetnike

Mnoga pitanja javljaju se kod poduzetnika, a jedno od njih je i proces nabave dobara iz inozemstva. U nastavku donosimo osnovni tijek procesa, a za konkretne nedoumice uvijek možete kontaktirati Confidin tim stručnjaka.

Obzirom da je Republika Hrvatska jedna od članica EU, logično je da se proces nabave razlikuje unutar EU od onih država koje nisu. Unutar EU takva nabava naziva se stjecajem, dok se nabava iz svih ostalih država svijeta naziva uvozom.

Bez obzira od kud poduzetnik pribavlja dobra, proces je isti. Bilo da je to direktnim kontaktom s dobavljačem, ili preko web shopa. U svakom slučaju, inozemna dobra s računom dolaze na hrvatsku granicu gdje je zatim ocarinjena posredstvom špeditera. Ono što je nužno carinicima da znaju jest tko je angažirao špeditera – je li to prodavatelj ili kupac, te je li špedicija u cijeni nabavljenih dobra ili nije. U to ne spadaju manje pošiljke koje dolaze poštom, one su pak ocarinjene na poštanskoj carinarnici kroz vrlo jednostavan postupak.

PDV i carina se plaćaju prije preuzimanja dobara sa carinskog skladišta. Najčešće se sve zajedno plaća špediteru, koji zadržava iznos za svoju uslugu a pripadajući dio uplaćuje u državni proračun. Carinarnica obračunava i PDV na uvezena dobra, a svi troškovi koji su nastali prilikom uvoza čine ukupnu nabavnu cijenu dobra.

Što se tiče dokumentacije, bitno je znati da je ona potpuna ukoliko sadrži račun ino dobavljača sa svim podacima o kupcu i dobavljaču, dobrima i ostalim uvjetima bitnima za posao, špediterske dokumente, transportne dokumente i račune za njih, račun za uslugu špedicije i carinsku deklaraciju.

Carina će uvijek biti dio nabavne cijene, dok će se PDV moći koristiti kao pretporez ovisno o tome je li uvoznik u sustavu PDV-a i ovisno o svrsi nabave dobara. Ukoliko poduzetnik je u sustavu PDV-a, vjerojatno će moći u istom mjesecu kad se uvozi iskoristiti plaćeni PDV kao pretporez. No, u slučaju da poduzetnik nije u sustavu PDV-a, onda mu PDV predstavlja trošak. Ova pravila vrijede ukoliko poduzetnik, odnosno kupac, nabavlja dobra za svrhu za koju je pretporez dozvoljeno koristiti.

Ukoliko poduzetnik nabavlja dobra za svrhu za koju pretporez nije dozvoljeno koristiti, knjiženja bi se trebala provesti na način da se ovo pravilo poštuje, gdje će PDV također predstavljati trošak. Međutim, nabavlja li poduzetnik dobra iz inozemstva u svrhu poslovnih darova, dio PDV-a će biti porezno priznati trošak.

Pročitajte više: