Neoporezivi primici od 1. prosinca 2018. godine

Od 01. prosinca 2018. godine na snagu je stupio novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak. Novim Pravilnikom poslodavcima je omogućeno da osim božićnice, tj. prigodnih darova do 2.500,00 kuna te dara za djecu do 600,00 kuna po djetetu, isplati svojim zaposlenicima i nagradu za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja do 5.000,00 kuna godišnje.

Novi neoporezivi primitak može se isplatiti isključivo na tekući račun zaposlenika, a poslodavci sami određuju kriterij za isplatu nagrade kolektivnim ugovorima ili pravilnicima o radu. Poslodavci mogu odrediti i dinamiku isplate nagrade. Moguće su jednokratne ili višekratne isplate tijekom porezne godine ili mjesečna isplata nagrade, ali isključivo kao dodatak na ugovorenu mjesečnu plaću. Prema navedenim odredbama poslodavci mogu svotu od 416,66 kn tijekom 2019. isplaćivati kao redovan neoporezivi dodatak uz plaću za redovan rad određenog mjeseca.

Navedenu nagradu radnik može ostvariti u ukupnoj svoti od 5.000,00 kuna od svih isplatitelja. Dakle, ukoliko je radnik zaposlen na nepuno radno vrijeme kod više poslodavaca, radnik mora dati izjavu o svoti neoporezivih primitaka  koje je primio od drugih isplatitelja. Ako je nagrada isplaćena kod jednog isplatitelja, drugi isplatitelj ima pravo samo na isplatu  razlike do propisane svote od 5.000,00 kuna.

Neoporeziva nagrada se prikazuje u JOPPD obrascu na uobičajeni način pod rednim brojem 15.1. stranice B sa šifrom 63 – Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.).

Samostalni osiguranici (obrtnici i sl.) obveznici poreza na dohodak ili obveznici poreza na dobit ne mogu za sebe isplatiti neoporezivu nagradu za radne rezultate za sebe, ali mogu za svoje radnike.

Cilj uvođenja novog neoporezivog primitka jest rasterećenje poduzetnika s ciljem stvaranja većih mogućnosti za rast plaće te ublažavanje negativnih trendova na tržištu rada.

 

Pročitajte više: