Nova pravila o stopama PDV-a za države članice EU

Postignut je dogovor ministara financija država članica EU o novim pravilima kojima se ažurira popis roba i usluga za koje su dopuštene snižene stope PDV-a. Vijeće je također donijelo odluku o ograničavanju broja stavki na koje se snižene stope mogu primijeniti da bi se spriječilo nepoželjno širenje sniženih stopa.

Prema trenutnim pravilima, dopuštena je jedna standardna stopa od najmanje 15 % te snižena stopa od 5 %. Prema novim pravilima, države članice EU bi mogle imati dvije zasebne snižene stope u iznosu između 5 % i standardne stope, jednu sniženu stopu između 0 % i 5 % i jedno izuzeće, odnosno tzv. nultu stopu.

Isto tako, novim pravilima ažurirao bi se popis robe i usluga na koje se mogu primjenjivati snižene stope PDV-a. Novi proizvodi i usluge koji bi se dodali na popis uključuju one kojima se štiti javno zdravlje, koji su povoljni za okoliš i koji podupiru digitalnu tranziciju. Nakon stupanja pravila na snagu države članice bi tako po prvi puta mogle izuzeti od PDV-a određenu robu i usluge (koje su navedene na popisu) za koje se smatra da pokrivaju osnovne potrebe.

Sukladno tome, države članice bi time trebale dobiti veću fleksibilnost pri oblikovanju sustava PDV-a na način da odražavaju odluke nacionalnih politika i budu u skladu sa zajedničkim europskim prioritetima; zelenom i digitalnom tranzicijom i zaštitom javnog zdravlja, stoji u priopćenju povjerenika Komisije za gospodarstvo.

Također, plan je da se do 2030. godine ukine mogućnost državama članicama da primjenjuju snižene stope izuzeća na onu robu i usluge za koje se smatra da su štetne za okoliš i ciljeve EU-a u području klimatskih promjena.

Određena odstupanja i izuzeća na robu i usluge (koja su trenutačno na snazi u određenim državama članicama iz povijesnih razloga) stavit će se na raspolaganje svim zemljama kako bi se osiguralo jednako postupanje i samim time izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja. To ne vrijedi za postojeća odstupanja koja nisu opravdana ciljevima javne politike, osim onih kojima se podupire klimatska politika EU-a. Ta odstupanja morat će se ukinuti do 2032. godine.

Dogovor ministara financija stupit će na snagu nakon što Europski parlament objavi svoje mišljenje. Tako će se ažurirana pravila slati Europskom parlamentu na savjetovanje o konačnoj odluci do ožujka 2022. godine. Nakon što države članice službeno donesu odluku zakonodavstvo stupa na snagu 20 dana od objave u službenom listu Europske unije. To će omogućiti državama članicama primjenu novog sustava od tog datuma.

Pročitajte više: