Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu

Donesena je nova Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu (Narodne novine 127/2021). U njoj stoji da sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2022. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne bruto plaće isplaćene po jednom zaposlenom (kod pravnih osoba) u Hrvatskoj za razdoblje od siječnja do kolovoza 2021. Prema objavi Državnog zavoda za statistiku prosječni iznos mjesečne bruto plaće za navedeni period iznosi 9.537,00 kuna.

Opće osnovice
Najniža mjesečna osnovica 3.624,06 kn za obračun bolovanja i sl.
Najviša mjesečna osnovica 57.222,00 kn
Najviša godišnja osnovica 686.664,00 kn
Mjesečne osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja
Osnova obveznog osiguranja Osnovica Mirovinsko osiguranje*15% + 5% Zdravstveno osiguranje16,5% Ukupni doprinosi
Samostalna djelatnost obrta
Obveznici poreza na dohodak 6.199,05 929,86 + 309,95= 1.239, 81 1.022,84 2.262,65
Obveznici poreza na dobit (poduzetnička plaća) 10.490,70 1.573,60 + 524,54= 2.098,14 1.730,97 3.829,11
Porez plaćaju u paušalnom iznosu 3.814,80 572,22 + 190,74= 762,96 629,44 1.392,40
Samostalna djelatnost slobodnih zanimanja
Dohodak od samostalne djelatnosti 10.490,70 1.573,60 + 524,54= 2.098,14 1.730,97 3.829,11
Ostale samostalne djelatnosti – dohodak 6.199,05 929,86 + 309,95= 1.239,81 1.022,84 2.262,65
Samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva
Dohodak od samostalne djelatnosti 5.245,35 786,80 + 262,27= 1.049,07 865,48 1.914,55
Porez plaćaju u paušalnom iznosu 3.814,80 572,22 + 190,74= 762,96 629,44 1.392,40

*Za osiguranike I. stupa (mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti) stopa doprinosa iznosi 20,00%, dok su za osiguranike II. stupa te stope podijeljene na stopu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje 5,00% i na stopu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti od 15,00% iz plaće i drugih osnovica za plaćanje doprinosa.

GODIŠNJE OSNOVICE ZA OBVEZE PO OSNOVI OBAVLJANJA DRUGE DJELATNOSTI

 Za obveznike poreza na dohodak godišnja osnovica za obračun doprinosa je ostvareni dohodak u poreznom razdoblju. Najviša godišnja osnovica za 2022. godinu iznosi 74.388,60 kuna.

Za obveznike poreza na dobit godišnja osnovica za obračun doprinosa je ostvarena dobit u poreznom razdoblju. Najviša godišnja osnovica za 2022. godinu iznosi 74.388,60 kuna.

Za obveznike paušalnog dohotka po osnovi druge djelatnosti godišnju osnovicu za obračun doprinosa pogledajte u tablici niže.

Ostvaren godišnji primitak Godišnja porezna osnovica Obvezni doprinosi Ukupno za godinu
MO I stup 7,5% MO II stup 2,5% ZO 7,5%
Do 85.000,00 kn 12.750,00 956,25 318,75 956,25 2.231,25
85.000 – 115.000 kn 17.250,00 1.293,75 431,25 1.293,75 3.018,75
15.000- 149.500 kn 22.425,00 1.681,88 560,63 1.681,88 9.924,38
149.500- 230.000 kn 34.500,00 2.587,50 862,50 2.587,50 6.037,50
230.000- 300.000 kn 45.000,00 3.375,00 1.125,00 3.375,00 7.875,00

Pročitajte više: