Novi iznos minimalne bruto plaće

Usvojena je nova Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu (NN 117/2021). Nova Uredba o minimalnoj plaći odnosila bi se tako na oko 51 tisuću zaposlenih koji imaju minimalnu plaću. Navedena Uredba odnosi se na puno radno vrijeme radnika, dok se najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme, kao i satima rada na koje je radnik prijavljen. Uredba će biti objavljena u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

MINIMALNA SVOTA BRUTO I NETO PLAĆE

Novi iznos minimalne bruto plaće povećat će se za 10,3% te će s početkom 2022. godine iznositi 4.687,50 kuna u bruto iznosu, odnosno 3.750,00 kuna u neto iznosu, što je uvećanje iznosa minimalne plaće za 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu od 437,50 kuna u bruto iznosu, odnosno 350,00 kuna u neto iznosu. Minimalna neto plaća će tako prvi puta biti iznad 50% prosječne neto plaće.

PROSJEČNA BRUTO I NETO PLAĆA U HRVATSKOJ

Podsjetimo, prosječna isplaćena neto plaća u kolovozu iznosila je 7.118,00 kuna, a medijalna 6.014,00 kuna. Obzirom na te podatke, nova minimalna plaća iznosila bi ukupno 52,7% prosječne plaće, odnosno 60% medijalne plaće.

Za usporedbu, 2016. godine minimalna plaća iznosila je 38% prosječne plaće. To znači da je unutar 5 godina minimalna plaća povećana za 1.254,00 kune.

Prosječna bruto minimalna plaća tako će iznositi ukupno 4.687,50 kuna, a pri predlaganju visine minimalne plaće za 2022. godinu uzeto je više parametara kao što su mjere očuvanja radnih mjesta, pandemija bolesti COVID-19 na tržište rada, kao i globalni utjecaj pandemije na cijene dobara i usluga.

PROSJEČNA BRUTO I NETO PLAĆA DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVE

Kao što smo već ranije pisali OVDJE, početkom godine došlo je i do promjena u vezi obračuna plaća članovima uprave koji su zaposleni u društvu u kojem obnašaju tu dužnost.

Na njih su se, kao i na ostale radnike koji nisu u upravi društva, primjenjivale odredbe Zakona o minimalnoj plaći (NN 39/13). Spomenuto je prouzročilo nejednakost između vlasnika obrta i direktora društva u kojem ima sklopljen Ugovor o radu. S početkom 2021. godine došlo je do promjene propisa odnosno promjene iznosa prosječne plaće pa tako pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj i to neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca.

U Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu u članku 19. mjesečna osnovica za rad u punom radnom vremenu osobi koja je kod poslodavca član uprave ili izvršni direktor ne smije biti niža od 5.967,65 kuna.

Važno je također naglasiti kako radni odnos može biti ugovoren na puno i nepuno radno vrijeme. Ukoliko je član uprave ili izvršni direktor društva zaposlen na nepuno radno vrijeme tada plaća manju svotu doprinosa i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu i staž jednako kao da je zaposlen na puno radno vrijeme.

Za 2021. godinu (NN 118/20) članovima uprave i direktorima propisana je prosječna bruto plaća koja iznosi 9.181,00 kuna dok prosječna neto plaća iznosi 6.724,00 kuna. S obzirom na to kako članovi uprave i izvršni direktori nemaju uređeno obvezno osiguranje zadatak im je samostalno obračunati i plaćati doprinose.

Izračun plaća zaposlenika može biti dugotrajan i intenzivan posao. Zato razne tvrtke pa tako i Confida nude cjelovita rješenja za upravljanje koje pružaju sve prednosti odjela za plaće bez dodatnih troškova i odgovornosti. Confida nudi uslugu outsorcinga plaća odnosno upravljanja svim obvezama u vezi procesa obračuna plaća i omogućuje da se usredotočite na svoju osnovnu djelatnost, a detaljnu ponudu možete pogledati OVDJE.

Pročitajte više: