Novi Propisi na temelju Zakona o doprinosima

U Narodnim novinama br. 42/23 od 21. travnja 2023. godine objavljene su izmjene triju propisa na temelju Zakona o doprinosima koji su stupili na snagu 22. travnja 2023. godine.

Doneseni su:

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o doprinosima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o doprinosima propisuje brisanje članka 81. do 84. te članka 84.a do 84.d. iz spomenutoga proizlazi da korisnik mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske i prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji nije obvezno osigurana osoba po Zakonu o obveznom osiguranju.

Zbog toga, ne plaća dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 1% ako mu je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće ili 3% ako mu je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječne neto plaće.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje

Ovim Pravilnikom briše se članak 1. točka 1. i članak 134.d stavak 1.

Iz brisanja proizlazi da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) nije obveznik obračunavanja dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za osiguranika po osnovi korisnika mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske.

Također, HZMO ne sastavlja mjesečno izvješće o iznosu dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje niti ga podnosi Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Naredba o izmjenama Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu

Ova Naredba propisuje zamjenu koeficijenta 0,8 s koeficijentom 1,2 i iznos osnovice 1.093,74 eura s iznosom 1.640,62 eura. Također, brišu se posebne osnovice propisane člankom 16. stavkom 1. i 2. odnosno mjesečne osnovice do iznosa prosječne neto plaće i mjesečne osnovice iznad iznosa prosječne neto plaće.

Pročitajte više: