Prijava poreza na dobit

Obavijest o roku za prijavu poreza na dobit za 2021.

Porezni obveznici koji sastavljaju prijavu poreza na dobit za 2021. godinu, obvezni su podnijeti istu hrvatskoj Poreznoj upravi odmah po isteku godine, a najkasnije do 30. travnja 2022. godine.

Gore spomenuti rok ne odnosi se na porezne obveznike kojima je Porezna uprava donijela rješenje po kojemu porezno razdoblje nije kalendarska godina.

Prema informacijama primljenih od strane Porezne uprave, promijenjeno je i dospijeće plaćanja obveze poreza na dobit i ono je sada istovjetno danu podnošenja obrasca PD, tj. do 30. travnja 2022. godine.

Obrasce preuzmite na stranicama Porezne uprave.

Pročitajte više: