Obračun članarine turističkoj zajednici za 2020. godinu za pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit

S obzirom da se pitanje primljenih potpora radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti zbog pojave bolesti COVID19 i njihov tretman u smislu obračuna članarine turističkoj zajednici često postavljalo kroz praksu, Ministarstvo turizma i sporta nedavno je izdalo službeno Mišljenje (KL. 011-03/21-02/22 do 29. ožujka 2021. godine) u kojem se ističe da primljene potpore nisu temelj za utvrđivanje osnovice za obračun članarine turističkim zajednicama.

Naime, temeljem spomenutog mišljenja primljene potpore ne smatraju se primicima/prihodima koji su ostvareni pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Sukladno tome, primljene potpore za očuvanje radnih mjesta koje su knjižene kao prihod, obveznik plaćanja članarine turističkim zajednicama treba isključiti iz ukupnih prihoda. Isključeni iznos potpore iskazuje se na rednom broju 28. obrasca PD.

Obrazac TZ 1 za 2020. godinu obveznici poreza na dobit dužni su predati najkasnije do 30. lipnja 2021. godine.

Pročitajte više: