Obračun i plaćanje članarina turističkim zajednicama

Obračun i plaćanje članarina turističkim zajednicama za 2021.

Poslovni subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj obveznici su plaćanja zakonom određenih doprinosa, naknada i članarina. Jedna od njih je i članarina turističkim zajednicama. U nastavku donosimo detalje oko obračuna i plaćanja članarine turističkim zajednicama za 2021. godinu.

Sustav turističkih zajednica, ustrojstvo, zadaće i način rada turističkih zajednica te osnovna načela financiranja i gospodarenja uređen je Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Navedenim zakonom propisano je obvezno članstvo za sve fizičke i pravne osobe koje na području određene turističke zajednice trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem usluga u turizmu, ugostiteljskih usluga, ili obavljaju djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

Tko su obveznici plaćanja članarine turističkoj zajednici?

Obveznici plaćanja članarine turističkoj zajednici su pravne i fizičke osobe koje imaju svoje sjedište, prebivalište, podružnicu, pogon, odnosno poslovnu jedinicu, na području lokalne turističke zajednice koja je osnovana sukladno zakonu.

Tko je oslobođen plaćanja članarine turističkoj zajednici?

 Članarinu nisu obvezne platiti pravne osobe koje se s više od 50% financiraju iz proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, (skraćeno JLP(R)S) ili državnog proračuna.

Za koje djelatnosti se plaća članarina turističkoj zajednici? 

Prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama, djelatnosti za koje se plaća članarina turističkoj zajednici propisane su po skupinama i određenoj stopi:

[fusion_table fusion_table_type=”1″ fusion_table_rows=”” fusion_table_columns=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

SKUPINA STOPA
Prva skupina 0,14212
Druga skupina 0,11367
Treća skupina 0,08527
Četvrta skupina 0,02842
Peta skupina 0,01705

[/fusion_table]

Sukladno navedenom, potrebno je utvrditi kojoj skupini pripada određena djelatnost. Popis svih djelatnosti koje su dužne plaćati članarinu prema skupinama može se pronaći u  Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama.

Ako je za obveznika povoljnije, članarinu može platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju pravna ili fizička osoba obavlja pretežito u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u registar trgovačkog suda, obrtni registar ili drugi odgovarajući registar, na ukupno ostvareni prihod ili primitak.

Ukoliko obveznik članarine pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, visina članarine ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu, odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, a sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Također, bitno je spomenuti da pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na potpomognutim područjima, plaćaju članarinu umanjenu za 20%.

Kako su propisane osnovice za obračun članarine turističkoj zajednici?

Za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit, osnovicu čine svi prihodi koje te osobe ostvaruju pružanjem usluga u turizmu, ugostiteljskih usluga, ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama na području lokalne turističke zajednice.

Za obveznike poreza na dobit koji svoju poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu, osnovicu za obračun članarine čine ukupni prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti po osnovi koje je obveznik poreza na dobit.

Za obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu, osnovicu za obračun članarine čine ukupno ostvareni naplaćeni primitci.

Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe pravila su malo drugačija. Naime, za njih se utvrđuje ukupni prihod, odnosno primitak, za osnovicu za obračun članarine. Pravnoj i fizičkoj osobi koja utvrđuje osnovicu za obračun članarine za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta, osnovica za obračun članarine smanjuje se za dio njezinih prihoda, odnosno primitaka, ostvarenih u poslovnim jedinicama.

Koji je rok za plaćanje članarine turističkoj zajednici?

Konačni obračun članarine za pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost obavlja se u propisanim rokovima, i na način propisan za obračun i naplatu poreza na dobit, na obrascu TZ1. Pravne osobe taj su obrazac dužne predati do 2. svibnja 2022. godine, zajedno s prijavom poreza na dobit.

Članarina se plaća Poreznoj upravi na području općine ili grada u kojem je sjedište poslovne jedinice. Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta utvrđuje se posebna osnovica i ukupni prihod za obračun članarine. Ukoliko se djelatnost obavlja bez poslovne prostorije, utoliko se članarina plaća na području općine ili grada gdje se djelatnost obavlja.

Pročitajte više: