Zakon o šumama

Obračun naknada za šume u 2019. godini

Novim Zakonom o šumama ( Narodne novine 68/2018)  djelomično  se ukida obveza plaćanja doprinosa za opće korisne funkcije šume.

Prema novome Zakonu, obveznici plaćanja doprinosa za šume jesu sve pravne i fizičke osobe koji su obveznici poreza na dobit odnosno poreza na dohodak, a ujedno obavljaju gospodarsku djelatnost u Republici i Hrvatskoj te ostvaruju godišnji prihod i primitak u iznosu većem od 3.000.000,00 kuna.

Navedeno znači da svi porezni obveznici koji ostvare godišnji prihod ili primitak u iznosu manjem od 3.000.000,00 su oslobođeni plaćanja ovog doprinosa. Odredba stupa na snagu  01. siječnja 2019. godine.

Unatoč tome, svi porezni obveznici dužni su napraviti obračun naknade za šume na Obrascu OKFŠ za 2018. godinu te isti platiti do 30. travnja 2019. godine.

Porezni obveznici koji ostaju obveznici plaćanja naknade, naknadu obračunavaju i plaćaju kao  do sada, u visini 0,0265 % od ukupnog prihoda ili primitka, a uplaćuje se u državni proračun tromjesečno  i u roku od osam  dana računajući od dana kada je obračun naknade postao konačan.

Novost jest i da poslove obračuna i naplate naknade za šume obavlja Financijska agencija u ime Ministarstva.

Konačni obračun naknade smatra se ovršnom ispravom te ukoliko se ista ne plati u roku, Agencija izdaje nalog za naplatu zajedno s pripadajućom kamatom i troškovima izdavanja naloga, a nalog se  dostavlja na prisilnu naplatu radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima.

Također, propisane su i prekršajne odredbe ukoliko se Agenciji ne dostavi obračun naknade u roku.  Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kažnjava se pravna i fizička osoba obveznik poreza na dobit te fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak, a obavlja gospodarsku djelatnost i ostvaruje godišnji prihod ili primitak veći od 3.000.000,00 kuna. Za isti prekršaj kažnjavaju se i odgovorne osobe u pravnom subjektu novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 kuna.

Pročitajte više: