Obračun plaća direktora u 2019. godini

Članovi uprave trgovačkog društva, izvršni direktori  te upravitelji zadruga mogu biti zaposleni u trgovačkom društvu temeljem ugovora o radu, a isti mogu biti zaposleni na puno radno vrijeme (40 sati tjedno) ili na nepuno radno vrijeme (manje od 40 sati tjedno).

Kako članovi uprave trgovačkog društva, izvršni direktori te upravitelji zadruge podliježu odredbama kolektivnih ugovora, pravilnicima o radu te odredbama Zakona o radu, tako i njihova minimalna bruto plaća za puno radno vrijeme u 2019. godini ne smije biti niža od propisanih 3.750,00 kuna.

Prema Zakonu o doprinosima za navedenu skupinu zaposlenika propisana je i mjesečna osnovica za obračun doprinosa za njihov rad u punom radnom vremenu u trgovačkog društvu koja za 2019. godinu iznosi 5.491,20 kuna. Iznos minimalne propisane mjesečne osnovice za obračun doprinosa izračunava se kao umnožak prosječne plaće u iznosu od 8.448,00 kuna i koeficijenta 0,65. Navedeno znači da svi članovi uprave trgovačkog društva, izvršni direktori te upravitelji zadruga mogu imati ugovorena minimalnu bruto plaću u iznosu od 3.750,00 kuna, no svoje doprinose moraju obračunavati po osnovici od 5.491,20 kuna.

Kako ova skupina zaposlenika može biti zaposlena i na nepuno radno vrijeme, tada im se minimalna osnovica do sada izračunavala kao omjer nepunog u punom radnom vremenu. Dakle, ukoliko je direktor nekog pojedinog trgovačkog poduzeća bio prijavljen na nepuno radno vrijeme u iznosu od 20 sati tjedno tada bi njegova bruto plaća iznosila 1.875,00 kuna ( 3.750,00/2), a osnovica za obračun doprinosa 2.745,60 kuna ( 5.491,20/2).

No, od 01.01.2019. došlo je do izmjene u Zakonu o doprinosima pa tako ukoliko je direktor zaposlen na nepuno radno vrijeme te obračunava doprinose u iznosu manjem od 5.491,20 kuna dužan je platiti razliku između obračunatih doprinosa prema minimalnoj mjesečnoj osnovici i mjesečne osnovice za obračun doprinosa na temelju koje je prijavljen kao osigurana osoba.  Porezna uprava  će godišnjim obračunom utvrditi možebitnu razliku doprinosa za uplatu te izdati rješenje za njeno plaćanje.

Pročitajte više: