Izvješće po državama

Obveza podnošenja Izvješća po državama u Hrvatskoj (CbCR)

Sve skupine multinacionalnih poduzeća (MNP) obvezne su svake godine dostaviti informacije poreznoj jurisdikciji u kojoj posluju te navesti iznos prihoda, dobit (gubitak) prije oporezivanja, plaćeni i obračunati porez na dobit, prijavljeni kapital, akumuliranu (zadržanu) dobit, broj zaposlenika i materijalnu imovinu koja nije novac ili novčani ekvivalent, kao i identitet svakog subjekta u skupini u kojoj posluje te poslovne aktivnosti kojima se bavi svaki subjekt – tzv. Izvješće po državama (eng. Country-by-country report, skraćeno CbCR).

Prema Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza, CbCR izvještavanje po državama odnosi se na skupine MNP čiji ukupni konsolidirani prihod u prethodnoj poreznoj godini prelazi iznos od EUR 750 milijuna, a krajnje matično društvo obveznik je podnošenja CbCR izvješća u zemlji u kojoj ima utvrđenu poreznu rezidentnost.

Ukoliko se porezni obveznik Republike Hrvatske smatra krajnjim matičnim društvom, obvezan je dostaviti hrvatskoj Poreznoj upravi izvješće po državama u roku od 12 mjeseci od posljednjeg dana porezne godine za koju se izvješće po državama podnosi.

Svaki sastavni subjekt skupine MNP, a koji je porezni obveznik u Republici Hrvatskoj (odnosi se i na podružnice), obvezan je dostaviti MNP obavijest/notifikaciju o njegovom statusu u skupini MNP i o tome da li je isti subjekt obveznik predaje CbCR izvješća, te, ako nije, potrebno je obavijestiti Poreznu upravu o identitetu i zemlji porezne rezidentnosti sastavnog subjekta skupine MNP koji će predavati CbCR izvješće u ime skupine MNP.

 Prema uputi Porezne uprave izdane dana 11. travnja 2022. godine, nakon što se obavijest o identitetu i poreznoj rezidentnosti subjekta koji podnosi izvješće po državama jednom dostavi Poreznoj upravi, više se ne mora dostavljati svake godine, osim u slučaju kada je u prethodno dostavljenoj obavijesti došlo do greške ili promjene u statusu i obvezi podnošenja izvješća po državama. Od 2020. godine obavijesti odnosno MNP-notifikacije dostavljaju se putem sustava e-Porezna.

Ove godine je rok za podnošenje MNP-notifikacije 2. svibnja 2022.

Prema Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), automatska razmjena izvješća po državama također je jedna od mjera u okviru projekta o smanjenju porezne osnovice i premještanja dobiti (eng. Base erosion and profit shifting; BEPS). Osim sa članicama EU, automatska razmjena izvješća po državama odvijat će se i s trećim državama, temeljem Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o razmjeni izvješća po državama.

Želite si saznati koje su sve države na popisu potpisnica Mnogostranog sporazuma, možete ih pronaći na službenim stranicama OECD-a. Države s kojim RH ima na snazi pravni okvir za automatsku razmjenu CbCR-a redovno se ažurira na službenim stranicama OECD-a.

Pročitajte više: