Sustav elektroničke komunikacija (e-komunikacije) sudionicima u sudskim postupcima omogućuje elektroničko podnošenje podnesaka sudovima, zaprimanje sudskih pismena te udaljeni uvid u sudske predmete. Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji stupio je na snagu krajem siječnja ove godine, a krajnji rok za pristupanje sustavu e-komunikacije je 1. rujna 2020. godine. Dakle, sve pravne osobe obvezne su do 1. rujna 2020. godine zatražiti pristup informacijskom sustavu e-komunikacije sa sudovima.

Obveza pristupa sustavu e-komunikacije sa sudovima

Sustav elektroničke komunikacija (e-komunikacije) sudionicima u sudskim postupcima omogućuje elektroničko podnošenje podnesaka sudovima, zaprimanje sudskih pismena te udaljeni uvid u sudske predmete. Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji stupio je na snagu krajem siječnja ove godine, a krajnji rok za pristupanje sustavu e-komunikacije je 1. rujna 2020. godine.

Dakle, sve pravne osobe obvezne su do 1. rujna 2020. godine zatražiti pristup informacijskom sustavu e-komunikacije sa sudovima.

Kako bi pravni subjekt pristupio sustavu e-komunikacije sa sudovima, potrebno je učiniti sljedeće:

1.      Upisati službenu adresu elektroničke pošte pravne osobe u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda;
2.      Prijaviti se u sustav e-Komunikacije kod Ministarstva pravosuđa;
3.      Ispuniti tehničke preduvjete (primjerice pribaviti elektroničku vjerodajnicu i potpisni certifikat, izvršiti upis u interni registar u ministarstvu pravosuđa).

Pravne osobe koje se ne prijave mogu imati negativne posljedice zbog isteka rokova u sudskim postupcima ili nepravovremenih informacija o statusu određenog sudskog postupka.

Pročitajte više: