Obveznici podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak

Približava se rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak čiji je rok 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. U nastavku članka donosimo tko su porezni obveznici koji moraju istu podnijeti nadležnoj Poreznoj upravi na obrascu DOH.

Obveznici predaje godišnje prijave poreza na dohodak su sljedeće kategorije poreznih obveznika:

porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija

 • porezni obveznik rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi
 • porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.

Navedeni porezni obveznici u godišnjoj poreznoj prijavi iskazuju sve ostvarene oporezive dohotke osim:

 • dohotka koji ostvare po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ako taj dohodak prema posebnom propisu ne podliježe oporezivanju,
 • dohotka koji Republika Hrvatska u skladu s međunarodnim ugovorima izuzima od oporezivanja, i
 • dohotka koji se smatra konačnim.

U ovom smislu konačnim dohotkom smatra se dohodak kojemu je izvor u primicima od: imovine i imovinskih prava (osim dohotka što se utvrđuje na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija), kapitala, osiguranja, drugog dohotka po osnovi povrata doprinosa, drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena.

Poreznim obveznicima koji su dužni podnijeti poreznu prijavu, a ne učine isto, Porezna uprava procjenom utvrđuje porez na dohodak. Isti postupak je i s onim poreznim obveznicima koji podnesu godišnju prijavu, no podaci u njoj su netočni ili nepotpuni.

Porezni obveznici koji ne podnose godišnju prijavu poreza na dohodak jesu obveznici koji ostvaruju sljedeće vrste primitaka:

 • dohodak od imovine i imovinskih prava (osim dohotka od imovine koji se utvrđuje na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija)
 • dohodak od kapitala
 • dohodak od osiguranja
 • drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa
 • drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena
 • dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu.

Godišnju poreznu prijavu, također,  ne podnose ni porezni obveznici na koje se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza.

Pročitajte više: