Opća pravila za preračunavanje temeljnog kapitala prilikom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Dolazak eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku sa sobom nosi brojne promjene i prilagodbu zakonodavnog okvira. S obzirom na navedeno, objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

U seriji članaka o euru Confida se bavi informiranjem i educiranjem građana o promjenama. S objavom prošlog članka uputili smo na promjene oko izdavanja potvrda, uvjerenja i razmjene podataka od strane tijela javne vlasti s obzirom na dolazak eura. U današnjem članku donosimo opća pravila za preračunavanje temeljnog kapitala prilikom uvođenja eura kao službene valute u RH. Pravila su iskazana u članku 65. spomenutog Zakona.

Preračunavanje i iskazivanje tržišnih vrijednosti dionica

Za tržišnu vrijednost dionica koje su uključene ili kojima se trguje u kuni tržišni operater/upravitelj multilateralne trgovinske platforme na dan uvođenja eura preračunava i iskazuje iznose u euru. Zaokruživanje iznosa provodi se tako da se zaokružuje na najbliži cent uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura.

Preračunavanje iznosa temeljnog kapitala

Dionička društva imaju obvezu preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice. Preračunavanje se, kao i u prijašnjem slučaju, provodi primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura.

Također, i društva s ograničenom odgovornošću dužna su preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na poslovne udjele primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima. Dobiveni iznosi moraju se uskladiti sa zahtjevima i na način kako je uređeno propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava.

Upisivanje u sudski registar

Visina uloga komanditora koja je upisana u sudskom registru u kuni preračunava se na dan uvođenja eura iz kune u euro, ponovno zaokruživanjem na najbliži cent uz primjenu fiksnog tečaja i pravila za preračunavanje i zaokruživanje. Preračunati iznos upisat će se u sudski registar po službenoj dužnosti od strane registarskog suda.

U roku od najviše godine dana od dana uvođenja eura dionička društva moraju podnijeti registarskom sudu zahtjev za upis promjene. Zahtjev se najranije može podnijeti na dan uvođenja eura.

Za razliku od dioničkih društva, društva s ograničenom odgovornošću dužna su u roku od najviše tri godine od dana uvođenja eura podnijeti zahtjev registarskom sudu za upis promjene. Zahtjev se najranije može podnijeti na dan uvođenja eura.

Najvažnije je zapamtiti da se sve novčane obveze na osnovi dionica, poslovnih udjela koje dospijevaju na dan uvođenja eura ili kasnije, a glasile su na kune, ispunjavaju u eurima u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona u uvođenju eura.

Upis navedenih promjena provodi se po hitnom postupku za dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću koja se provode u sudskom registru radi usklađenja s odredbama Zakona o uvođenju eura i zakona kojim je uređeno osnivanje trgovačkih društava.

Pročitajte više: