Opskrba eurom, puštanje u optjecaj i pravila postupanja

Jedan od ključnih razloga uvođenja eura svakako je podizanje šanse glede privlačenja investicija, ali i zbog povoljnijih cijena zaduživanja. Može se primijetiti kako države članice koje su uvele euro imaju značajne razlike u iznosima zaduživanja naspram onih koje nisu u eurozoni. Također, potencijalno veliki tečajni rizici s kojima se suočavaju najčešće zemlje s malom ekonomijom, nestaju s ulaskom u eurozonu.

U drugom članku iz nadolazeće serije članaka o euru donosimo pregled opskrbe eurom, puštanja u optjecaj i pravilima postupanja.

Uloga i obveze Hrvatske narodne banke

Hrvatska narodna banka dužna je od dana uvođenja eura objaviti tečajnu listu Hrvatske narodne banke za euro u odnosu na druge valute.

Srednji tečajevi Hrvatske narodne banke u odnosu eura na druge valute primjenjivat će se za potrebe statističkog, računovodstvenog i poreznog izvješćivanja. Primjenjivat će se i u pravnim instrumentima u kojima su se prije dana uvođenja eura primjenjivali srednji tečajevi Hrvatske narodne banke za kunu i druge valute.

Kako će izgledati opskrba novcem?

Razlikujemo tri vrste opskrbe novcem prema kojima će se ona obavljati:

  • Posredna predopskrba – započinje najranije četiri mjeseca prije dana uvođenja eura za novčanice, odnosno tri mjeseca za kovanice;
  • Opskrba početnim paketima kovanica – započinje od 1. prosinca 2022.;
  • Pojednostavljena posredna predopskrba – započinje najranije pet dana prije dana uvođenja eura.

Banka kao institucija obavlja posrednu predopskrbu poslovnog subjekta, tijela javne vlasti, stambene štedionice, kreditne unije, institucije za platni promet, institucije za elektronički novac i pružatelja financijske usluge gotovim novcem eura koji je prethodno primila na temelju ugovora o predopskrbi. Ovo vrijedi jedino ako je s tim subjektima sklopila ugovor o posrednoj predopskrbi.

Osim posredne predopskrbe, banka obavlja i pojednostavljenu posrednu predopskrbu te opskrbu početnim paketima kovanica eura. Također, prilikom obavljanja posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima kovanica eura, banka je dužna dostaviti novac bez naknade za obradu i isplatu.

Za mikro poslovne subjekte, banka obavlja pojednostavljenu posrednu predopskrbu gotovim novcem eura u iznosu ne većem od 10.000,00 eura najranije pet dana prije dana uvođenja eura. Ovo vrijedi jedino ako je mikro poslovni subjekt prethodno potpisao izjavu o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi. Podsjetimo, mikro poslovni subjekti su oni koji imaju manje od deset radnika i čiji prihod ne prelazi 15 milijuna kuna godišnje.

Kako će izgledati puštanje gotovog novca u optjecaj i zamjena kune za euro?

Na datum uvođenja eura, gotov novac eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe i pojednostavljene posredne predopskrbe pustit će se u optjecaj.

Također, bitno je znati da bilo koje financijske institucije, unije, štedionice, poslovni subjekt ni potrošači ne smiju pustiti u optjecaj gotov novac iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe te opskrbe početnim paketima kovanica eura prije datuma uvođenja eura.

Nadalje, Zakon utvrđuje način i rok zamjene kune za euro. U svakom slučaju, zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura će se provoditi tijekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura i to u bankama i poslovnicama FINE i Hrvatske pošte bez naknade.

U jednoj transakciji biti će moguće zamijeniti najviše 100 novčanica kuna i najviše 100 kovanica kuna, a ako u jednoj transakciji netko želi zamijeniti iznad 100 novčanica i kovanica to će moći, ali će mu za to banka moći zaračunati naknadu.

Nakon proteka 12 mjeseci, bez naknade će u Hrvatskoj biti moguće zamijeniti kunu za euro u HNB-u. Ovo se odnosi na novčanice i to bez vremenskog ograničenja, a kovanice naredne tri godine.

Ukoliko potrošač želi zamijeniti gotov novac kune uz polog na transakcijski račun u euru, banka kod koje potrošač ima otvoren transakcijski račun, je dužna (na zahtjev) tijekom razdoblja od 12 mjeseci nakon dana uvođenja eura bez naknade provesti uslugu zamjene gotovog novca kune u euro uz istovremenu uslugu pologa na račun u euru.

Koliko traje razdoblje dvojnog optjecaja i koja su pravila postupanja? 

Razdoblje optjecaja traje 14 dana od datuma uvođenja eura, a započinje datumom uvođenja eura u 00:00 sati i traje zaključno s četrnaestim danom u 24:00 sata. Tijekom dvojnog optjecaja primatelj je dužan za plaćanje gotovim novcem u kuni vratiti u gotovom novcu u euru. Iznimno, kada primatelj nije u mogućnosti vratiti ostatak gotovog novca u euru, smije i može ostatak vratiti u gotovom novcu kune, ili u gotovom novcu kune i eura.

Tijekom razdoblja dvojnog optjecaja primatelj plaćanja u trenutku plaćanja dužan je prihvatiti najviše 50 kovanica kune i odgovarajući broj novčanica kune u jednoj transakciji primjenjujući propise o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se odnose na ograničenja naplate ili plaćanja u gotovini. Niže donosimo podsjetnik na ograničenja.

Koja ograničenja sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma su na snazi, a relevantna su za euro?

  1. Pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ne smije primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od 75.000,00 kuna i većoj. Naplata i plaćanje prilikom obavljanja registrirane djelatnosti, u vrijednosti većoj od 75.000,00 kuna, mora se provesti uplatom ili prijenosom na transakcijski račun za plaćanje otvoren kod kreditne institucije.
  2. Obveznik (banke, ovlašteni mjenjači, casina, kreditne unije) obavještava Ured o transakciji koja se provodi kod obveznika u gotovini u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj. Gotovinska transakcija jest svaka transakcija pri kojoj obveznik fizički primi od stranke gotovinu odnosno stranci fizički preda gotovinu u posjedovanje i na raspolaganje.
  3. Obveznik je dužan provesti dubinsku analizu stranke (utvrditi i provjeriti identitet stranke) pri svakoj povremenoj transakciji u vrijednosti od 105.000,00 kuna i većoj. Podsjetimo, povremena transakcija je transakcija koja se ne obavlja u okviru uspostavljenoga poslovnog odnosa.
  4. Prilikom obavljanja mjenjačkog posla, obveznici (ovlašteni mjenjači, FINA, HP) su pri svakoj transakciji u vrijednosti od 15.000,00 kuna i većoj dužni utvrditi i provjeriti identitet stranke.

Ured za sprječavanje pranja novca, HNB i Financijski inspektorat mogli bi donijeti zajedničku smjernicu radi jedinstvene primjene propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kod zamjene gotovog novca kune za gotov novac eura.

U idućem članku iz serije članaka o euru očekuju vas detaljnije informacije oko pravila dvojnog iskazivanja cijena.

Pročitajte više: