Otkaz ugovora o radu i pravila za isplaćivanje otpremnine

Radni odnos sa sobom nosi brojna pravila i obaveze za poslodavca i radnika. Ukoliko dođe do otkaza ugovora o radu postavljaju se brojna pitanja oko isplate otpremnine. Spomenuta pravila i obveze propisane su Zakonom o radu. Confida Croatia u nastavku donosi pregled najvažnijih pravila i obaveza.

Kada se isplaćuje otpremnina?

Radnik kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon dvije godine neprekidnog rada te ako otkaz nije uvjetovan ponašanjem radnika dovodi do toga da radnik ima pravo na otpremninu. Iznos otpremnine određuje se s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem.

Određivanje visine otpremnine

Pravilo za određivanje visine otpremnine nalaže da se otpremnina ne smije ugovoriti/odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije otkaza ugovora o radu i to za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.

Ukupan iznos otpremnine ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka rada osim ako nije drugačije određeno zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Isplata otpremnine bez plaćanja poreza na dohodak

Moguće je isplatiti otpremninu bez plaćanja poreza na dohodak i doprinosa. Ako poslodavac isplaćuje iznos otpremnine do 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu rada tada izbjegava plaćanje poreza na dohodak. Ukoliko isplaćuje više od navedenog iznosa to se smatra dohotkom od nesamostalnog rada uz koji se veže obračunavanje propisanih obveza kao i za isplatu plaće.

Otpremnina bez plaćanja poreza može se isplatiti i radniku kojem je radni donos završio sporazumom poslodavca i radnika na prijedlog poslodavca no pod uvjetom da je radnik pripao u kategoriju viška radnika sukladno čl. 127. Zakona o radu.

Navođenje podataka u JOPPD obrascu

Ukoliko se isplaćuje neoporeziva otpremnina tada se JOPPD obrazac podnosi na dan isplate, a najkasnije do 15-og dana sljedećeg mjeseca. Pri tome se na str. B u polje 15.1. upisuje oznaka 26.

Naspram toga stoji drugačiji postupak ako se istovremeno isplaćuje neoporeziva i oporeziva otpremnina. Tada se JOPPD obrazac podnosi na dan isplate odnosno najkasnije sljedeći radni dan. U polje 6.1. upisuje se oznaka 0001, u polje 6.2. oznaka 0025, a za razdoblje se obilježava kalendarska godina.

S obzirom na dolazak eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku svi iznosi na JOPPD obrascima koji imaju oznaku do 31. prosinca 2022. godine iskazuju se u kunama, a oni s oznakama od 1. siječnja 2023. godine iskazuju se u eurima. Na ispravama o isplati otpremnine od 5. rujna 2022. godine do 31. prosinca 2023. godine poslodavac je dužan dvojno iskazati iznose.

Pročitajte više: