Popunjavanje Obrasca GOD-DOP nakon 1. siječnja 2023. godine

Porezna uprava Republike Hrvatske objavila je 16. ožujka 2023. godine mišljenje o popunjavanju Obrasca GOD-DOP nakon 1. siječnja 2023. godine za prethodna obračunska razdoblja. CONFIDA Croatia u nastavku prenosi mišljenje u cijelosti.

Popunjavanje Obrasca GOD-DOP

„Pravo na povrat doprinosa plaćenih iznad najviše godišnje osnovice utvrđuje se u postupku godišnjeg obračuna doprinosa kojeg provodi Porezna uprava u upravnom postupku na temelju zahtjeva obveznika doprinosa.

Poslodavac i isplatitelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak izdaju obvezniku koji podnosi zahtjev za godišnji obračun radi ostvarivanja prava na povrat doprinosa, na njegov zahtjev i za potrebe dokazivanja, potvrdu o iznosima osnovica te iznosima uplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti.

Potvrda se izdaje na »Potvrdi o iznosima osnovica te obračunanog i uplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti« (Obrazac GOD-DOP).

Kako je od 1. siječnja 2023. u Republici Hrvatskoj službena valuta euro, plaće za prosinac 2022. u većini slučajeva isplaćene su u siječnju u valuti euro.

S obzirom na navedeno, pri popunjavanju Obrasca GOD-DOP za 2022. godinu potrebno je plaće i ostale primitke uz plaću isplaćene u 2023. godini u valuti euro za razdoblje obračuna za 2022. godinu kao i obveze doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti iskazati u kunama primjenom fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna).

Na isti način, u kunama,  potrebno je popunjavati Obrasce GOD-DOP za razdoblja prije 1. siječnja 2023., a za koja su obveze doprinosa obračune i plaćene nakon 1. siječnja 2023., u valuti euro.​“

Pročitajte više: