Porezna reforma 2019. godine – PDV

Kao i prethodnih godina, tako nam i ova 2019. godina donosi nasatavak promjena u sklopu Porezne reforme. U nastavku članka donosimo najavljene promjene koje se tiču poreza na dodanu vrijednost, a počinju se primjenjivati od 01. siječnja 2019. godine.

Najavljeno je smanjenje opće stope PDV-a s 25% na 24%, no datum primjene je od 01. siječnja 2020. godine. Tako da ćemo za službenu potvrdu ove najavljene promjene ipak morati sačekati neko vrijeme.

Dobra vijest za gospodarstvenike, al i građanstvo jest da je proširena primjena stope PDV-a od 13% na isporuku sljedećih proizvoda:

  • živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva
  • svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva;
  • svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi;
  • žive ribe;
  • svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka;
  • svježih ili rashlađenih rakova: jastozi, hlapovi, škampi, kozice;
  • svježeg ili rashlađenog povrća, korjena i gomolja;
  • svježeg i suhog voća i orašastih plodova;
  • svježih jaja peradi, u ljusci;

PDV-om od 5% oporezivat će se svi lijekovi bez obzira jesu li s receptom ili bezreceptni

Smanjenje stope PDV-a sa 25% na 13% odnosi se i na usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika, koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava, te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo.

U svrhu sprječavanja poreznih prijevara, porezni obveznici će uz prijavu PDV-a elektroničkim putem podnosit i evidenciju o primljenim računima, a također se i ukida obrazac INO-PPO (ukidanje podnošenja prijave za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2.).

Uvodi se prag od 77.000,00 kuna za porezne obveznike koji se bave isporukom elektroničkih usluga u države članice, a isporuka im je manja od 77.000,00 kuna, a sve u svrhu pojednostavljenja poslovanja. Također, od 01. siječnja ova skupina poreznih obvezna izdaju račune prema pravilima o izdavanju računa države članice u kojoj porezni obveznik ima sjedište, a ne prema pravilima svake države članice potrošnje u kojoj porezni obveznik obavlja isporuke elektroničkih usluga.

Također, propisi se usklađuju sa zahtjevima Europske komisije u pogledu ukidanja odbitka pretporeza kod osobnih automobila (neovisno o vrijednosti 400.000,00 kn) i prava na pretporez za plovila i zrakoplove. Ako se radi o plovilima i zrakoplovima kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju te ako se radi o osobnim automobilima i drugim prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara tada porezni obveznik može, što čini iznimku, odbiti ukupni pretporez.

Još jedna novost odnosi se na ulazak u sustav PDV-a pa tako ako porezni obveznik ostvari isporuke veće od 300.000,00 kuna ima obvezu odmah ući u sustav PDV-a. Prema dosadašnjim propisima, ako je porezni obveznik ostvario promet veći od 300.000,00 kuna tijekom godine njegov ulazak u sustav PDV-a bi se odgodio do početka sljedeće kalendarske godine, što više nije slučaj.

 

 

Pročitajte više: