Porezne obveze influencera

Gruba definicija influencera bila bi ta da je influencer osoba koja ima utjecaj na druge ljude i time može djelovati na njihova stajališta i viđenja raznih stvari. Influenceri imaju moć utjecaja na odluke kupaca, odnosno ljudi koji ih prate. Imaju utjecaj na svoje pratitelje te im zbog toga sve više brendova i tvrtki prilazi kako bi bili vidljiviji što većem broju potencijalnih kupaca. Neki influenceri imaju ugovore s tvrtkama gdje im je glavni cilj prodati proizvod ili uslugu, a neki sponzoriraju isključivo proizvode i usluge koji sami koriste i kojima vjeruju. Bez obzira o kojoj se vrsti influencera radi, svi oni imaju svoje porezne obveze.

POREZNA OBVEZA ZA PRUŽENE USLUGE

Mnogi influenceri imaju ugovore s kompanijama čije proizvode i usluge reklamiraju. Reklamu rade na nenapadan način, odnosno na društvene mreže objavljuju situacije iz svakodnevnog života, kroz priču, opis nekog događaja i slično. Primjerice, tu priču može ispričati kroz neki event na kojem je prisustvovao te usput reklamirati proizvod za tvrtku s kojom ima ugovor. Ali nije svaka objava vezana uz reklamu, već svojim statusom treba privući pratitelje i postići to da mu oni vjeruju, primjerice dijeljenjem nekih životnih stajališta. Ukoliko influencer priča o nekom životnom događaju, konzumirajući pritom jasno istaknut proizvod neke tvrtke, on postaje poreznim obveznikom za prihode od reklama koji mu pristižu prema toj osnovi.

Obzirom da ne postoji jasno definiran zakon koji se tiče isključivo influencera, on može izabrati da poreznu obvezu za pružene usluge reklamiranja utvrđuje kao dohodak od samostalne djelatnosti ili kao drugi dohodak. Ako je izabrao utvrđivanje dohotka prema pravilima dohotka od samostalne djelatnosti, dužan je prijaviti se u registar poreznih obveznika, evidentirati sve primitke primljene u novcu i naravi, voditi porezne knjige, ali evidentirati i izdatke koji su izravno povezani sa stjecanjem primitaka.

Ukoliko influencer nije osiguran prema drugoj osnovi, dužan je osigurati se na mirovinsko i zdravstveno osiguranje kao slobodno zanimanje i plaćati doprinose na propisanu mjesečnu osnovicu. Obavezan je i podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak, a nakon prve godišnje prijave dužan je plaćati mjesečne predujmove poreza na dohodak izračunane na temelju dohotka ostvarenog u prethodnoj poreznoj godini.

OBAVEZA ISPLATITELJA

Želi li influencer izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak, prvo mora u mjerodavnom uredu za gospodarstvo registrirati obrt za pružanje usluga reklame, uz dodatan uvjet da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost. Ukoliko influencer ne vodi poslovne knjige za prihode od obavljenih usluga reklame, primici mu se oporezuju kao drugi dohodak.

Tuzemni isplatitelj s druge strane, dužan je po svakom primitku influenceru ustegnuti porez na dohodak po stopi od 20 %, doprinose za mirovinsko osiguranje po stopi od 10 %, doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 7,5 % te prirez (ukoliko postoji).

U slučaju da se influenceru isplaćuje primitak u obliku primljenih usluga (smještaj, hrana, proizvodi..) riječ je o primitku u naravi, koji se također oporezuje kao drugi dohodak tako da se tržišna cijena primitka koja vrijedi u mjestu davanja zajedno s uključenim PDV-om preračuna u bruto drugi dohodak. Možemo to gledati i kao na prijeboj gdje se usluga reklame zamjenjuje za uslugu smještaja, hrane, proizvoda i sl.

SJEDIŠTE INFLUENCERA JE U INOZEMSTVU

Fizičke osobe na sličan način mogu ostvarivati zaradu putem objava određenih sadržaja putem društvenih mreža ako im je sjedište u inozemstvu. Moglo bi se reći da zarada u tom slučaju ovisi o broju pregleda tog sadržaja. Na temelju broja pregleda pružatelj internetskih usluga određuje naknadu za objavljeni sadržaj. Primjerice, do 10 tisuća pregleda nema nikakve naknade, od 10 tisuća do 50 tisuća pregleda naknada iznosi određen iznos, od 50 tisuća do 100 tisuća određen iznos i tako dalje. Pružatelj internetskih usluga zatim zarađuje od reklama koje usporedno sa objavljenim sadržajem plasira, a dio zarade prepušta influenceru čiji je sadržaj privukao posjetitelje.

Fizička osoba koja je hrvatski porezni obveznik, a ostvaruje primitak od inozemnog isplatitelja koji nije ustegnuo porez na dohodak, dužna je sama platiti porez po stopi od 20 %, uvećano za prirez i doprinos za mirovinsko osiguranje po stopi od 10 %.

Ukoliko objavljen sadržaj podliježe autorskom dijelu, što treba biti definirano pisanim ugovorom, pri obračunu davanja osnovica se umanjuje za 30 % paušalno priznatih izdataka. Mirovinske doprinose i porez na dohodak treba platiti u roku od 30 dana od primitka i u istom roku Poreznoj upravi dostaviti obrazac JOPPD. Također, fizička osoba (u ovom slučaju influencer) obavezna je u roku od 8 dana od prvog primitka prijaviti se u registar poreznih obveznika kao stjecatelj inozemnog dohotka.

Porezne obveze mogu biti zbunjujuće, pogotovo ulazite li po prvi puta u poduzetništvo. Stoga, obratite se s povjerenjem Confidinom timu stručnjaka, a vi se posvetite svojoj primarnoj djelatnosti.

Pročitajte više: