Povećani su iznosi neoporezivih primitaka

Stigla je odlična vijest o objavi Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak kojega smo najavili u jednom od prethodnih članaka. Naime, Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama br. 112/22 i počeo je vrijediti od 1. listopada 2022. godine.

Najvažnije promjene tiču se povećanja iznosa neoporezivih primitaka što je pozitivno za sve poslodavce i zaposlenike. U nastavku, Confida Croatia donosi pregled promjena i novih iznosa.

Promjene u iznosima neoporezivih primitaka

U spomenutom Pravilniku službeno su povećani iznosi neoporezivih primitaka. Naime, u članku 7. mijenja se stavak 2. i to pod rednim brojevima: 5., 14., 18., 31., 32., 34. U sljedećoj tablici možete vidjeti o kojim primicima i iznosima se radi:

ČLANAK ZAKONA NAZIV IZNOS
5. Prigodne nagrade (božićnica, regres i sl.) do 5.000,00 kn
14. Otpremnine pri odlasku u mirovinu do 10.000,00 kn
18. Dar djetetu do 15 godina (koje je do 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina) do 1.000,00 kn godišnje
31 Naknade za korištenje osobnog automobila u službene svrhe do 3,00 kn po prijeđenom kilometru
32 Novčane nagrade za rezultate u radu i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak na mjesečnu plaću i dr.) do 7.500,00 kn godišnje
34 Jednokratne novčane naknade za pokriće troškova prehrane radnika do 6.000,00 kn godišnje

Primici iz tablice su ograničeni na godišnjoj razini stoga je poslodavcima pružena prilika da do kraja 2022. godine isplate razliku do nove neoporezive svote.

Pročitajte više: