Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima u državama članicama Europske unije

Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji zahtjeve za povrat PDV-a iz drugih država članica hrvatski porezni obveznici podnose putem elektroničkog portala Porezne uprave – sustava za povrat PDV-a.

Spomenuti sustav za povrat PDV-a u skladu je s Direktivom Vijeća 2008/9/EC koja je implementirana u Zakon o porezu na dodanu vrijednost.

Kome je namijenjen sustav za povrat PDV-a?

Elektronički sustav za povrat PDV-a namijenjen je svim poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj koji su upisani u registar obveznika PDV-a, a koji žele podnijeti zahtjev za povrat PDV-a iz druge članice Europske unije.

Primjer

Porezna uprava Republike Hrvatske objasnila je na primjeru spomenuti povrat PDV-a:

„Hrvatski porezni obveznik (koji je u upisan u registar obveznika PDV-a) tijekom poslovnog puta u Njemačkoj kupi gorivo. Nakon povratka u Republiku Hrvatsku taj porezni obveznik može podnijeti zahtjev za povrat PDV-a preko nacionalnog sustava za povrat PDV-a te prilaže skenirane račune ako ih zahtjeva dotična država članica povrata. Taj zahtjev se putem hrvatskog sustava za povrat PDV-a šalje njemačkoj Poreznoj upravi, odnosno njemačkom sustavu za povrat PDV-a. Njemačka Porezna uprava obrađuje zahtjev te ako odobri povrat, novac se uplaćuje izravno na račun hrvatskog poreznog obveznika.“

Na isti način, ali koristeći nacionalni sustav PDV-a svoje države, strani obveznici podnose zahtjeve za povratom PDV-a iz Republike Hrvatske.

Tko može podnijeti zahtjev za povrat PDV-a?

Zahtjev za povrat PDV-a putem elektroničkog sustava može podnijeti:

  • podnositelj zahtjeva (porezni obveznik) ili
  • njegov opunomoćenik.

Sustav za povrat PDV-a omogućuje registraciju podnositelja zahtjeva i opunomoćenika te pridruživanje opunomoćenika pojedinom podnositelju zahtjeva. Podnositelj zahtjeva i opunomoćenik su povezani na način da opunomoćenik u ime podnositelja zahtjeva traži povrat PDV-a- Preduvjet registracije i pridruživanja opunomoćenika pojedinom podnositelja zahtjeva je prethodna registracija samog podnositelja zahtjeva u nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Zahtjevi za registraciju podnositelja zahtjeva i opunomoćenika te opoziv punomoći podnose se putem obrazaca dostupnih na stranicama Porezne uprave. Obrasci se predaju u nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Nakon izvršene registracije korisnici će dobiti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu za povrat PDV-a. Sustavom ovlaštenja prema punomoći omogućit će se ovlaštenom opunomoćeniku da podnosi zahtjev umjesto podnositelja zahtjeva.

U kojem roku se mora podnijeti zahtjev?

Za ostvarenje povrata PDV-a u državama članicama EU hrvatski porezni obveznik podnosi elektronički zahtjev za povrat putem elektroničkog sustava za povrat najkasnije do 30. rujna kalendarske godine koja slijedi nakon razdoblja povrata.

Koje je razdoblje povrata?

Razdoblje povrata ne smije biti dulje od jedne kalendarske godine niti kraće od 3 kalendarska mjeseca zaredom. Zahtjevi za povrat mogu se odnositi i na razdoblje kraće od 3 mjeseca ako to razdoblje obuhvaća kraj kalendarske godine.

Pročitajte više: