Pravila i kompleksno rješenje za obračun plaća članova Uprave

Zakon o radu u članku 4. (NN 93/2014, 127/2017, 98/2019) navodi kako član uprave može biti zaposlen u društvu u kojem obnaša navedenu dužnost, ali i ne mora. Primjerice, ako nisu zaposleni u društvu u kojem su članovi uprave tada mogu biti zaposleni kod drugog poslodavca, nezaposleni, umirovljenici ili stranci. Bez obzira na prethodno upisuju se u registar nadležnog trgovačkog suda.

Minimalna plaća i osnovica člana uprave

Važno je naglasiti kako je došlo do promjena u vezi obračuna plaća članova uprave koji su zaposleni u društvu u kojem obnašaju tu dužnost. Do sada nisu imali propisanu visinu osnovice za obračun doprinosa. Na njih su se, kao i na ostale radnike koji nisu u upravi društva, primjenjivale odredbe Zakona o minimalnoj plaći (NN 39/13). Spomenuto je prouzročilo nejednakost između vlasnika obrta i direktora društva u kojem ima sklopljen Ugovor o radu. S početkom 2021. godine došlo je do promjene propisa odnosno promjene iznosa prosječne plaće. Pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj i to neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca. Iznimka se pojavljuje upravo u slučaju članova uprave, izvršnih direktora, upravitelja zadruge, likvidatora i slično i to na one koji su jedini zaposleni kod poslodavca te se na njih ta odredba ne odnosi. Njima se mjesečni prihodi (plaća) mogu odrediti i u iznosu nižem od minimalne plaće. U Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu u članku 19. mjesečna osnovica za rad u punom radnom vremenu osobi koja je kod poslodavca član uprave ili izvršni direktor ne smije biti niža od 5.967,65 kuna.

Ako članovi uprave ili izvršni direktori nisu u radnom odnosu u društvu u kojem obavljaju tu dužnost onda će im Porezna uprava utvrditi godišnju osnovicu odnosno razliku za plaćene doprinose ako im je osnovica za obračun doprinosa manja od 5.967,65 kuna.

Osobama koje se prvi put zapošljavaju ili koje su prema Zakonu o doprinosima svrstane u kategoriju mladih osoba pod određenim uvjetima se ne obračunavaju doprinosi za obvezna osiguranja. Nasuprot njih može se naići na nerezidentne članove uprave kojima je na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju u članku 12. određena obaveza osiguranja.

Važno je naglasiti kako radni odnos može biti ugovoren na puno i nepuno radno vrijeme. Ukoliko je član uprave ili izvršni direktor društva zaposlen na nepuno radno vrijeme tada plaća manju svotu doprinosa i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu i staž jednako kao da je zaposlen na puno radno vrijeme.

Za 2021. godinu (NN 118/20) propisana je prosječna plaća koja iznosi 9.181,00 kuna dok prosječna neto plaća iznosi 6.724,00 kuna. S obirom na to kako članovi uprave i izvršni direktori nemaju uređeno obvezno osiguranje zadatak im je samostalno obračunati i plaćati doprinose.

Kompleksno rješenje za obračune plaća

Upravo zbog prethodnog izračun plaća zaposlenika može biti dugotrajan i intenzivan posao. Zato razne tvrtke pa tako i Confida nude cjelovita rješenja za upravljanje koje pružaju sve prednosti odjela za plaće bez dodatnih troškova i odgovornosti. Confida nudi uslugu outsorcinga plaća odnosno upravljanja svim obvezama u vezi procesa obračuna plaća i omogućuje da se usredotočite na svoju osnovnu djelatnost.

Prednosti outsorcinga plaća su sljedeće:

 • smanjenje interne administracije,
 • nema ulaganja u ažuriranje ili kupnju programske podrške za obračune plaća,
 • nema brige oko promjena poreznih propisa ili mogućih kazni zbog poreznih neusklađenosti,
 • visoka zaštita osobnih podataka,
 • preciznost,
 • usklađenost s rokovima i
 • savjetovanje u vezi radnih odnosa.

Nude se brojna rješenja za obračune plaća koja su posebno prilagođena vašem timu i industriji bez obzira na razmjere. Paketi usluga obračuna plaća fleksibilni su i podržavaju razmjenu podataka u elektroničkom, ali i ručnom obliku.

Preciznost obračuna plaća iznimno je važna stavka jer se direktno odražava na poslovanje i utječe na odnos s radnicima. Confida nudi jačanje veze između poslodavca i radnika dostavljanjem platnih lista u skladu s dogovorenim rokovima.

Postupak obračuna plaća Confide uključuje:

 • mjesečna obrada plaća,
 • godišnji obračun poreza na dohodak,
 • prijava i odjava zaposlenika u uredu za socijalno osiguranje i poreznom tijelu,
 • priprema i dostava potrebih obrazaca nadležnim institucijama,
 • obračun plaća i plaća zaposlenika u skladu sa zakonskim propisima,
 • redovita ažuriranja svih zakonskih promjena u vezi s platnim spiskom,
 • odbici za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 • automatizirani postupak (uvoz i izvoz dokumenata) i fleksibilnost formata dokumenata,
 • elektronička izvješća i
 • potpuna povjerljivost podataka.

Detaljnu ponudu možete pogledati ovdje.

Pročitajte više: