Pravila oporezivanja za iznajmljivače strance iz Europske unije

Osim građana Republike Hrvatske uslugu smještaja u nekretninama kao što su sobe, apartmani, kuće za odmor i slično mogu pružati i stranci koji su vlasnici nekretnina u Hrvatskoj. To se odnosi na fizičke osobe iz Europske unije ili iz trećih zemalja.

Porezni položaj stranih iznajmljivača iz EU-a 

S motrišta poreza na dodanu vrijednost porezni položaj stranih iznajmljivača ovisi o tome jesu li u Hrvatskoj registrirani za potrebe PDV-a ili nisu. Stoga, pojavljuju se dvije porezne mogućnosti:

  • fizičke osobe iz EU-a ne mogu se smatrati malim poreznim obveznicima u RH i na njih se ne primjenjuje prag isporuka od 39.816,84 eura te se, za potrebe pružanja usluge smještaja u RH, trebaju odmah na početku obavljanja usluga registrirati za potrebe PDV- a
  • ako će strana fizička osoba iz EU-a pružati i zaračunavati uslugu smještaja hrvatskom poreznom obvezniku tada se ne treba registrirati za potrebe PDV-a u RH, a obvezu PDV-a preuzima hrvatski porezni obveznik.

Utvrđivanje paušalnog poreza na dohodak

Iznajmljivači građani iz EU-a porez na dohodak mogu plaćati u paušalnoj svoti sve dok ne prijeđu prag od 39.816,84 eura.

Odluku o visini paušalnog poreza donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.  Porez ne može iznositi manje od 19,91 eura niti više od 199,08 eura po krevetu odnosno smještajnoj jedinici. Ako predstavničko tijelo ne donese odluku tada svota paušalnog poreza na dohodak iznosi 99,54 eura po smještajnoj jedinici.

Građani iz EU-a koji pružaju ugostiteljske usluge građana u domaćinstvu, a koji žele da im se dohodak oporezuje paušalno trebaju podnijeti Prijavu u registar poreznih obveznika na Obrascu RPO te prethodno zatražiti OIB.

Porez na dohodak u paušalnoj svoti može plaćati samo onaj iznajmljivač koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

  1. posjeduje odobrenje nadležnog ureda kojim se odobrava pružanje usluga građana u domaćinstvu u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje ugostiteljska djelatnost
  2. po toj djelatnosti nije obveznik PDV-a prema Zakonu o PDV-u (iznimno ne vrijedi za nerezidenta ako zadovoljava uvjet iz točke 1.) te da ostvaruje primitke manje od svote propisane za obvezni ulazak u sustav PDV-a
  3. dohodak ne utvrđuje prema čl. 30. – 35. Zakona o PDV-u odnosno na temelju poslovnih knjiga pod uvjetom da:
  • organizira smještaj u sobi, apartmanu i kući za odmor, do najviše 10 soba odnosno 20 kreveta, i/ili
  • organizira smještaj u kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranim na zemljištu, s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, i/ili
  • organizira smještaj u objektu za robinzonski smještaj u kojemu se usluge pružaju u prostorijama ili na prostorima, kapacitet kojeg se određuje prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše 10 smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno.

Izravno pružanje usluge smještaja

Kod izravnog pružanja usluga smještaja iznajmljivači državljani drugih članica EU-a obavezni su izdati račun i obračunati PDV po stopi od 13%.

Pročitajte više: