Pravila za isplatu božićnica, nagrada i darova

Prosinac se približio i počinju isplate božićnica, nagrada i darova radnicima. Ove isplate pripadaju kategoriji prigodnih nagrada. Kao i za sve ostale isplate postoje pravila koja treba poštivati. CONFIDA Croatia u nastavku donosi pregled najvažniji pravila te iznose koje poslodavci mogu neoporezivo isplatiti.

O kojim iznosima se radi?

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak prigodne nagrade kojima pripadaju božićnice, naknade za godišnji odmor i slično mogu se neoporezivo isplatiti do 5.000,00 kuna godišnje. Naime, nedavno je došlo do povećanja iznosa neoporezivih primitaka o kojem smo vas obavijestili.

Također, radnicima se mogu isplatiti nagrade za radne rezultate do 7.500,00 kuna godišnje. Ukupno ih se godišnje može neoporezivo isplatiti do 12.500,00 kuna.

Tko ima pravo na nagrade?

Kako bi radnik imao pravo na prigodnu nagradu ona mora biti propisana kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili internim aktom. Ukoliko nagrada nije propisana tada radnik na nju nema pravo. Poslodavac tada odlučuje hoće li i kome isplatiti nagradu.

Bez obzira radi li radnik na određeno ili neodređeno vrijeme te na puno ili nepuno radno vrijeme ima pravo na nagradu ukoliko je propisana. To se odnosi i na radnike koji koriste bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust te godišnji odmor.

Dar za dijete

Prema istom pravilniku dar za dijete može se neoporezivo isplatiti do 1.000,00 kuna godišnje. Dar se isplaćuje ako je dijete do kraja tekuće godine navršilo 15 godina. Ako roditelji rade kod istog poslodavca moguća je isplata i jednom i drugom roditelju.   

Koje prigodne nagrade mogu isplatiti vlasnici obrta?

Vlasnicima obrta i drugim obveznicima poreza na dohodak od samostalne djelatnosti mogu se priznati:

  • izdaci za prigodne nagrade (božićnica, regres i slično)
  • izdaci za isplaćenu nagradu za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja
  • izdaci za darove djeci do 15 godina života.

Pročitajte više: