Pravilnik o dodatnom porezu na dobit

U Narodnim novinama br. 17/23., od 14. veljače 2023. godine objavljen je Pravilnik o dodatnom porezu na dobit. Pravilnik je stupio na snagu 15. veljače 2023. godine.

Pravilnikom za potrebe provedbe Zakona o dodatnom porezu na dobit propisuje se:

 • Postupak utvrđivanja oporezive dobiti i visine prihoda;
 • Kriterij za utvrđivanje prihoda od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, dobitaka i nerealiziranih gubitaka financijske imovine;
 • Postupak umanjenja obveze dodatnog poreza na dobit;
 • Postupak utvrđivanja novoosnovanih poduzetnika, okončavanja poslovanja i utvrđivanja njihove porezne osnovice;
 • Način plaćanja solidarnog doprinosa koji je propisan Uredbom Vijeća EU 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije; te
 • Obrazac prijave dodatnog poreza na dobit, sadržaj i podatke koji se dostavljaju uz poreznu prijavu.

Posebno važna odredba Pravilnika odnosi se na opseg poreznih obveznika koji se oporezuju dodatnim porezom na dobit. Naime, iako se dodatni porez na dobit trebao odnositi na sve porezne obveznike koji su u poreznom razdoblju za koje se utvrđuje obveza o dodatnom porezu na dobit ostvarili prihode veće od 300.000.000,00 kuna i ostvarili povećanje od 20% oporezivog dobitka u odnosu na prosjek oporezivog dobitka u posljednja četiri porezna razdoblja (2018., 2019., 2020. i 2021. godina), Pravilnik previđa da se ovaj prag ne odnosi na porezne obveznike koje obavljaju djelatnosti u:

 • sektorima sirove nafte,
 • prirodnog plina,
 • ugljena i rafinerija,

ako najmanje 75% svojeg prometa ostvaruju od gospodarskih djelatnosti u području vađenja, rudarenja, rafiniranja nafte ili proizvodnje proizvoda koksnih peći.

Takvi porezi obveznici u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2022/1854, podliježu plaćanju doprinosa solidarnosti, neovisno o ukupnom iznosu prihoda. U tom slučaju odredbe Pravilnika primjenjuju se na isti način kao i za obveznike dodatnog poreza na dobit.

Obrazac prijave o dodatnom porezu na dobit

Prijava o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu – Obrazac DPD sastavni je dio Pravilnika i primjenjuje se u postupku podnošenja prijave o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2022. godine.

Obrazac DPD sastoji se od dva dijela:

 • DIO – utvrđivanje obveznika/oporezive dobiti
 • DIO – utvrđivanje obveze dodatnog poreza na dobit/solidarnog doprinosa.

Utvrđena obveza dodatnog poreza na dobit i solidarnog doprinosa plaća se na poseban uplatni račun koji je propisan posebnim propisom, dok se prijava dodatnog poreza na dobit/solidarnog doprinosa za 2022. godinu (Obrazac DPD) dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave zajedno s obrascem PD.

Pročitajte više: