Pravo na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika

S obzirom na porast cijena energenata pa tako i goriva skrećemo pažnju na  Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika. Ovaj Pravilnik propisuje način upisa u registar korisnika spomenutog prava na povrat te obveze, sadržaj i priloge. Confida ovim člankom donosi pregled najvažnijih stavki i smjernice iz Pravilnika.

Pravo na povrat plaćene trošarine imaju osobe registrirane za komercijalni prijevoz robe i putnika sa sjedištem u Europskoj uniji i one upisane u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine.

Što se smatra komercijalnim prijevozom?

 Komercijalnim prijevozom smatra se:

 • prijevoz robe za tuđi ili za svoj račun, vlastitim ili unajmljenim kamionom ili kamionom s prikolicom ili poluprikolicom koji su registrirani i namijenjeni isključivo za cestovni prijevoz robe i imaju najveću dopuštenu ukupnu masu ne manje od 7,5 tona,
 • linijski ili povremeni prijevoz putnika cestovnim vozilima kategorije M2 i M3 sukladno posebnim propisima o homologaciji vozila.

Podnošenje zahtjeva

Pravo na povrat dijela plaćene spomenute trošarine ostvaruje se na temelju zahtjeva koji podnose:

 • Korisnici prava sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj i to carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu na Obrascu 1. iz Priloga 1. ovog Pravilnika koji je njegov sastavni dio.
 • Korisnici prava sa sjedištem u drugim državama članicama Europske unije i to Područnom carinskom uredu grada Zagreba.

Zatim:

 • Korisnik prava na povrat mora biti vlasnik, najmoprimac ili osoba koja je unajmila teretno vozilo ili teretno vozilo s prikolicom ili poluprikolicom i cestovna vozila kategorije M2 i M3.
 • Nadležna carinarnica upisuje korisnika prava u očevidnik korisnika prilikom podnošenja prvog zahtjeva za povrat trošarine.
 • Zahtjev za povrat trošarine u ime i za račun korisnika prava može podnijeti osoba koju korisnik prava ovlasti za financijsko postupanje.

Zahtjev se može podnijeti za mjesečno razdoblje, kvartalno (siječanj – ožujak, travanj – lipanj, srpanj – rujan i listopad – prosinac) ili za jednogodišnje razdoblje.

Potrebni prilozi koji se podnose uz zahtjev

Uz zahtjev za povrat potrebno je priložiti i nekoliko priloga:

 1. račun ili specifikaciju računa u izvorniku ili preslici nabave dizelskog goriva na području Republike Hrvatske koja sadrži sve potrebne podatke: broj računa, datum kupnje, naziv i adresa prodajnog mjesta, naziv i OIB kupca, količinu kupljenog goriva, registarsku oznaku vozila te podatke o načinu bezgotovinskog plaćanja,
 2. presliku registracijskih podataka uz dokaz da je podnositelj zahtjeva vlasnik vozila, korisnik leasinga ili osoba koja je unajmila vozilo,
 3. evidenciju o internoj opskrbi dizelskim gorivom,
 4. za cestovna vozila kategorije M2 i M3, registrirana u drugoj državi članici Europske unije, dokaz da je porezni obveznik koji obavlja povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj,
 5. dokaz da je porezni obveznik koji obavlja povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, podnio mjesečnu prijavu PDV-a sukladno propisima o porezu na dodanu vrijednost,
 6. punomoć za zastupanje ako zahtjev podnosi punomoćnik za financijsko zastupanje,
 7. druge dokaze koje Carinska uprava smatra potrebnima ovisno o okolnostima slučaja.

Nakon dostave potrebnog zahtjeva i priloga Carinska uprava po službenoj dužnosti utvrđuje ima li korisnik pravo na neplaćene dospjele obveze.

Izračun iznosa povrata plaćene trošarine

Povrat trošarine utvrđuje se u visini razlike trošarine važeće na dan nabave dizelskog goriva i minimalnog propisanog iznosa trošarine na dizelsko gorivo koji iznosi 330 eura. Iznos se izračunava tako da se primjenjuje tečaj Europske središnje banke (ECB) objavljen u Službenom listu Europske unije koji vrijedi prvog radnog dana u mjesecu listopadu na način da se počinje primjenjivati od 1. siječnja sljedeće kalendarske godine.

U sljedećoj tablici donosimo popis najvažnijih podataka:

kn / 1000 L Tečaj HRK / € € / 1000 L
Visina trošarine na dizelsko gorivo u Hrvatskoj 3.060,00 7,4980 408,1 L
Minimalni iznos trošarine propisan Direktivom 2003 / 96 EZ 2.474,34 7.4980 300.00
Razlika (čl. 104. Zakona) 585.66 7.4980 78.11

[/fusion_table]

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko pravila i izračuna povrata dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika slobodno nas kontaktirajte na office@confida.hr, a kompletnu ponudu naših usluga saznajte na našoj web stranici.

Pročitajte više: