Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila uzajamnost na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima

18. listopada 2021. godine Porezna uprava Ministarstva financija izdala je novo mišljenje u vezi država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila uzajamnost na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima. Mišljenje prenosimo u cijelosti.

Porezna uprava napominje da su 1. srpnja 2013. pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji stupile na snagu odredbe članaka 68. do 73. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20) o povratu PDV-a poreznim obveznicima iz drugih država članica Europske unije, a koji zahtjeve za povrat PDV-a podnose putem poreznih uprava država članica u kojima imaju sjedište te se uzajamnost od 1. srpnja 2013. više ne utvrđuje.

U nastavku donosimo pregled država kojima je potvrđena uzajamnost na području povrata PDV-a inozemnim poreznim obveznicima.

DRŽAVA POTVRĐENA UZAJAMNOST
Treće zemlje
Švicarska Konfederacija od 01.01.2011.
Republika Srbija od 02.05.2012. do 07.10.2015. ograničeni opseg, od 08.10.2015. puni opseg*
Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske od 01.06.2012. do 30.06.2013.
od 01.01.2021.**
Države članice Europske unije
Savezna Republika Njemačka od 01.01.2010.
Republika Slovenija od 01.07.2011.
Republika Poljska od 01.06.2012.
Republika Finska od 18.12.2012.
Kraljevina Nizozemska od 07.03.2013.

* uzajamnost na području povrata PDV-a s Republikom Srbijom uspostavljena je u ograničenom opsegu od 2. svibnja 2012. do 7. listopada 2015. za isporuke dobara ili usluga u vezi s izlaganjem na sajmovima, a u punom opsegu uzajamnost s Republikom Srbijom uspostavljena je od 8. listopada 2015.

** Ujedinjena Kraljevina je od 1. veljače 2020. prestala biti članicom Europske unije. U odnosima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 1. veljače 2020. do 31. prosinca 2020. primjenjivalo se prijelazno razdoblje, u kojem su pravila i postupci za oporezivanje i carinu ostali isti kao prije, pojašnjava Porezna uprava. Porezni obveznici sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini su u razdoblju od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2020. pravo na povrat PDV-a ostvarivali u skladu s postupkom povrata PDV-a za države članice Europske unije.

Također, Porezna uprava napominje kako se istekom prijelaznog razdoblja, od 1. siječnja 2021. povrat PDV-a koji je porezni obveznik sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini platio u Republici Hrvatskoj može ostvariti u skladu s postupkom povrata PDV-a za treće zemlje na temelju potvrđene uzajamnosti u povratu PDV-a.

Pročitajte više: