Pregled financijskih mogućnosti iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027.

Novi Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027. donosi i nova sredstva i mogućnosti iz EU fondova za hrvatske poduzetnike.

Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027.

Putem Višegodišnjeg financijskog okvira, Europska unija dodjeljuje sredstva kroz sedmogodišnje financijsko razdoblje. Ukupni proračun za navedeno razdoblje je 1.824,3 milijardi eura, a Republika Hrvatska na raspolaganju ima više od 25 milijardi eura.

Financijska sredstva raspodijeljena su na:

 • Kohezijsku politiku,
 • Fond za pravednu tranziciju,
 • Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu,
 • Fond za azil, migracije i integraciju,
 • Fond za unutarnju sigurnost,
 • Instrument za financijsku potporu u području upravljanje granicama i vizne politike,
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,
 • Europski fond za jamstva u poljoprivredi.

Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Navedeni Program utvrđuje četiri prioriteta za realizaciju:

 1. Pametnija Europa – promicanje inovativne i pametne gospodarske preobrazbe
 2. Zelenija Europa – promicanje prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja
 3. Povezanija Europa – promiče jačanje mobilnosti i regionalne povezanosti ICT-a
 4. Europa s istaknutijom socijalnom komponentom – promiče provedbu Europskog stupa socijalnih prava.

Glavni cilj ovog Programa je jačanje gospodarstva kroz digitalnu i zelenu tranziciju, digitaliziranje javne uprave, poboljšavanje povezanosti i mobilnosti te jačanje kvalitete života stanovništva.

Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

Temelj ovog Programa su specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini s ciljem ravnomjernijeg teritorijalnog razvoja. Program nastoji realizirati:

 1. Industrijsku tranziciju hrvatskih regija,
 2. Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog, teritorijalnog ulaganja u gradovima,
 3. Razvoj urbanih područja te održivih i zelenih otoka i
 4. Pravednu tranziciju.

Godišnji plan objave poziva

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. objavilo je godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu.

Pročitajte više: