Pregled izmjena Ovršnog zakona – sve ovrhe provodit će FINA

Došlo je do još jednog Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. Ovršnim zakonom uređuje se postupak po kojemu sudovi i javni bilježnici provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava, postupak provođenja osiguranja tražbina te materijalnopravni odnosi koji nastaju u tijeku i povodu ovršnih postupaka i postupaka osiguranja.

Ovršni Zakon i Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima čine zakonodavni okvir za provedbu izvansudske ovrhe na novčanim sredstvima koju provode Financijska agencija, poslodavci i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Spomenuto predstavlja administrativni teret za poslodavce i HZMO te se pokazalo da nije moguće uspostaviti jedinstveni prednosni red te da su poslodavci često u nedoumici kako postupati.

Zakonodavnom intervencijom potrebno je administrativno rasteretiti poslodavce.

Poslodavci i HZMO oslobađaju se dužnosti provedbe ovrhe

Uvažit će se zaštita dostojanstva ovršenika. Nakon stupanja ovog Zakona na snagu poslodavci i drugi isplatitelji novčanih primanja nastavit će provoditi ovrhu samo na temelju isprava po kojima već provode ovrhu. Nove ovršne isprave neće zaprimati.

Samim time poslodavci i HZMO oslobađaju se dužnosti provedbe ovrhe na plaći i mirovini. Kada se iscrpe prava stečena već zaprimljenim ovršnim ispravama tada prestaju biti tijela koja provode ovrhu.

Predloženo rješenje je da se ubuduće sve ovrhe provode prema jedinstvenom prednosnom redu na novčanim sredstvima kod Financijske agencija (FINA).

U situacijama kada se plaća ili drugo stalno novčano primanje ne isplaćuje na račun predviđeno je otvaranje posebnog namjenskog računa za provedbu ovrhe.

Financijska agencija ne može naplatu provesti u drugim državama

Financijskoj agenciji problem bi mogle zadati digitalne banke poput Revoluta. Naime, FINA ne može naplatu provesti u drugim državama. Ovrhu može provesti isključivo po računima koji su otvoreni u bankama u Republici Hrvatskoj.

Posljedice novog Zakona

Donošenjem novog Zakona predviđa se uravnoteženje postojećeg sustava ovrhe kao i dodatno unaprjeđenje uz uvažavanje potrebe da se ovršni postupak provodi brzo, učinkovito i ekonomično. Također, cilj je zaštititi dostojanstvo ovršenika i osigurati provedbu ovrhe na što povoljniji način.

Pročitajte više: