Potpore za smanjenje troškova plina

Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s HAMAG – BICRO-om pokrenuo je program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike. Program je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh. Potpore su male vrijednosti, a namijenjene su smanjenju računa za potrošnju plina u iznosu od 15 lipa po kWh potrošenog plina.

Na web stranicama HAMAG – BICRO objavljene su detaljne Upute za prijavitelje, a poduzetnici se za potporu mogu prijaviti kroz online aplikaciju koja je također dostupna na web stranici agencije HAMAG – BICRO. Postupak je vrlo jednostavan i brz te u potpunosti digitaliziran. Za ulazak u aplikaciju potrebno je unijeti OIB i broj jednog obračunskog mjernog mjesta. Nakon toga, poduzetnici trebaju utvrditi valjanost automatski unaprijed unesenih podataka, unijeti iznos dosad iskorištene navedene potpore, dati GDPR privolu i podnijeti zahtjev.

Nakon što poduzetnik unese potrebne podatke, kreirat će se odluka o dodjeli potpore i vaučer na iznos ukupne potpore. Potpora se određuje prema referentnoj potrošnji jednog korisnika. Korisnik potpore dobiva Odluku o dodjeli potpore, a opskrbljivač plinom dobiva vaučer. Valja napomenuti kako je cijeli postupak oslobođen papirnate dokumentacije.

Dakle, program ostvarenja potpore provodi se tako da poduzetnik (korisnik potpore) svaki mjesec plaća iznos naveden na računu, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja plaća subvencionirani iznos direktno opskrbljivaču plinom. Poduzetniku će tako s njegovog vaučera automatski biti odbijen razmjerni mjesečni subvencionirani iznos. Poduzetnici će na taj način potporu ostvarivati do zaključno s računom za ožujak 2023., ili ranije, ako iskoriste cijelu potporu definiranu odlukom o dodjeli potpore.

Oni poduzetnici koji žele aplicirati na potporu, a nad kojima je pokrenut stečajni postupak, ili je donesena osuđujuća presuda za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji ili za djela korupcije, neće imati pravo na dodjelu potpore.

Isto tako, bitno je znati da se prihvatljivost za subvenciju neće provjeravati u odnosu na to ima li prijavitelj dugova prema opskrbljivaču plinom ili je li u blokadi. Subvencija će se isplaćivati samo kroz vaučer iskoristiv za plin. Stoga, ne postoji mogućnost da se subvencija koristi u bilo koju drugu svrhu osim smanjenja troška za isporučeni plin.

Za sve dodatne informacije vezane uz ovaj Program, poduzetnici se mogu obratiti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja putem e-mail adrese.

 

 

Pročitajte više: