Promjene vezane uz plaćanje članarine HGK

Radi nepovoljne epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, HGK je početkom 2021. godine donijela odluke temeljem kojih se obveza plaćanja članarine privremeno ukida. Navedenim je odlukama bilo uređeno privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine, a odnosilo se na sljedeće djelatnosti:

NKD RAZRED NAZIV
32.40 Proizvodnja igara i igračaka
49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova
82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
85.51 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
85.52 Obrazovanje i poučavanje u području kulture
90.01 Izvođačka umjetnost
90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
90.03 Umjetničko stvaralaštvo
90.04 Rad umjetničkih objekata
92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja
93.11 Rad sportskih objekata
93.12 Djelatnosti sportskih klubova
93.13 Fitnes centri
93.19 Ostale sportske djelatnosti
93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

Radi poboljšanja epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, obustava naplate članarine nije nastavljena, što znači da sva društva koja obavljaju gore navedene djelatnosti jesu obvezna plaćati članarinu HGK od 1. srpnja 2021. nadalje.

U slučaju ponovnog pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, izgledno je kako će mjera kojom se privremeno obustavlja plaćanje članarine biti ponovno aktivirana.

IZUZECI OD PLAĆANJA ČLANARINE HGK

  • Zbog katastrofe uzrokovane razornim potresnom 29. prosinca 2020. godine, nastavlja se oslobođenje od obveze plaćanja članarine za članice HGK sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije, kojima je onemogućeno redovito poslovanje zbog posljedica potresa.
  • Prema Odluci o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine članice HGK sa sjedištem na području Karlovačke i Zagrebačke županije oslobodit će se od plaćanja članarine za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine na temelju odobrene prijave o postojanju štete od prirodne nepogode.
  • Zbog snažnog nevremena 25. lipnja 2021. godine, članice HGK s područja Grada Požege, Pleternice i Kutjeva (te općine Jakšić i Kaptol) oslobođene su od plaćanja članarine u periodu od 1. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine.

S obzirom da obveza prijave štete nije propisana, članice HGK sa sjedištem u navedenim mjestima, neovisno o činjenici da li su pretrpjele štetu ili ne, na svojim porezno knjigovodstvenim karticama neće biti zadužene za svotu članarine.

Pročitajte više: