Promjene u poreznim propisima u 2022. godini

Nova godina donosi nove prilike, izazove, ali i promjene. Poduzetnici konstantno moraju budnim okom promatrati što se i kako mijenja, a u nastavku donosimo najvažnije promjene u poreznim propisima za 2022. godinu.

NOVI IZNOS MINIMALNE BRUTO PLAĆE

Već ranije pisali smo o novom iznosu minimalne bruto plaće gdje je usvojena nova Uredba o visini minimalne plaće za 2022. godinu (NN 117/2021). Nova Uredba o minimalnoj plaći odnosi se na oko 51 tisuću zaposlenih koji imaju minimalnu plaću. Navedena Uredba odnosi se na puno radno vrijeme radnika, dok se najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme, kao i satima rada na koje je radnik prijavljen. Novi iznos minimalne bruto plaće povećan je za 10,3% te s početkom 2022. godine iznosi 4.687,50 kuna u bruto iznosu, odnosno 3.750,00 kuna u neto iznosu, što je uvećanje iznosa minimalne plaće za 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu od 437,50 kuna u bruto iznosu, odnosno 350,00 kuna u neto iznosu.

Također, u djelatnostima graditeljstva proširena je primjena Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, gdje će se minimalna plaća određivati prema složenosti poslova na kojima zaposlenik radi. Riječ je o deset stupnjeva složenosti, pa će se minimalna bruto plaća u graditeljstvu kretati od 4.200,00 kuna do 11.130,00 kuna mjesečno.

Isto tako, od 1. prosinca povećan je broj dodataka koji povećavaju minimalnu plaću te su proširena ovlaštenja inspekcije rada u nadzoru primjene Zakona o minimalnoj plaći, stoga su poslodavci dužni uskladiti ugovore o radu sklopljene s radnicima koji imaju pravo na plaću u visini minimalne plaće do 1. veljače. 2022.

NOVI IZNOS OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

Od 1. siječnja promijenila se i osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje za sve obvezno osigurane osobe. Novi iznos osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje za zaposlene članove uprave iznosi 6.199,05 kuna mjesečno, za obrtnike obveznike poreza na dohodak iznosi 6.199,05 kuna mjesečno, a za slobodna zanimanja 10.490,70 kuna mjesečno. Bitno je napomenuti kako će se nove osnovice primjenjivati pri plaćanju doprinosa za siječanj 2022. koji dospijevaju u veljači 2022. godine.

NOVI MAKSIMALNI IZNOS PLAĆE ZAŠTIĆEN OD OVRHE

Novi maksimalni iznos plaće zaštićen od ovrhe biti će vidljiv već pri isplati plaće za prosinac koja se isplaćuje u siječnju. Iznosi 4.724,00 kune neto.

PROMJENE U ZAKONU O RADU

 Detaljnije o novitetima koji nas očekuju glede promjene Zakona o radu možete pročitati u našem članku o radu na daljinu, a najviše će se ticati rada platformskih radnika, rada na određeno i rada na daljinu. Tako bi se prema prijedlogu zakonodavca, za rad na daljinu sklapali pisani ugovori, a radnik bi imao pravo na nadoknadu troškova režija. Isto tako, novi zakon bi bolje trebao štititi radnike glede nesigurnih ugovora i nejasnih uvjeta rada. Prema prijedlogu, radnik bi kod jednog poslodavca smio raditi najviše 3 godine ugovorom na određeno, a poslodavci bi morali jasno obrazložiti razloge sklapanja takve vrste ugovora.

Također, sindikati se zalažu za kvalitetnije regulirana prava plaćenih godišnjih odmora, roditeljskog dopusta, bolovanja, vikenda i osmosatnog radnog vremena. Novi Zakon o radu trebao bi biti usvojen u prvom dijelu ove godine, a u njega će biti ugrađene i odredbe europske direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Ta direktiva za očeve predviđa obveznih deset dana plaćenog očinskog dopusta prilikom rođenja djeteta, kao i dva mjeseca neprenosivog plaćenog roditeljskog dopusta.

Noviteti se tiču i Pravilnika o covid potvrdama, gdje jasno stoji kako svaki poslodavac koji vodi evidenciju o covid potvrdama treba za to imati odgovarajući pravilnik, usklađen s GDPR-om.

NOVI IZNOS NAKNADE ZBOG NEISPUNJENJA OBAVEZNE KVOTE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

S ulaskom u novu godinu, mijenja se i iznos naknade zbog neispunjenja obavezne kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom. Saznajte koji sve poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom postoje, ali i kako na zamjenski način ispuniti potrebnu kvotu. Obzirom da se mijenjao minimalni iznos bruto plaće, mijenja se i iznos naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom. Podsjetimo, poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika obvezni su zaposliti 3 % radnika koji imaju status osobe s invaliditetom. Ne ispune li tu kvotu, moraju platiti mjesečnu naknadu u visini 20 % minimalne plaće, što znači da će od 1. siječnja naknadu plaćati 937,50 kuna mjesečno. Valja napomenuti kako će prvo plaćanje novog iznosa biti obvezno pri plaćanju obveze za siječanj 2022. koje dospijeva u veljači 2022. godine.

NOVI IZNOS MINIMALNE KAMATNE STOPA NA ZAJMOVE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA

Noviteti očekuju i povezane osobe pa se tako mijenja i iznos minimalne kamatne stope na zajmove između povezanih osoba. Uzimajući u obzir kako se pri utvrđivanju rashoda od kamata na primljene zajmove od povezanih osoba priznaju obračunane kamate najviše do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma, kao rashod tuzemnog obveznika poreza na dobit za 2022. godinu porezno se priznaju kamate najviše do 2,68%. Dakle, nova kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba iznosi 2,68 %, dok smo detaljnije o novoj kamatnoj stopi pisali nedavno.

NOVE ZATEZNE KAMATE I ZAKON O TROŠARINAMA

U prvom dijelu 2022. godine očekuju nas i nove zatezne kamate koje za sve trgovačke ugovore od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iznosi 7,49 %, dok u ostalim odnosima iznosi 5,49 % godišnje.

Isto tako, valja skrenuti pozornost i na Zakon o trošarinama, koji je usklađen s direktivama EU. To znači kako neke odredbe stupaju na snagu 1. siječnja 2022. godine, dok neke kasnije. Pogledajte pročišćeni tekst zakona. 

PROMJENE U PLAĆANJU ČLANARINE HGK

Detaljnije o promjenama u plaćanju članarine HGK pisali smo nedavno, ali ne škodi ponoviti gradivo.

Od 4. siječnja 2022. godine članstvo u HGK i nadalje je obvezno za sve pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost. U financijskom planu Komore stoji kako se visina članarine neće mijenjati za srednje i velike tvrtke, već samo za mikro i male poduzetnike koji odluče uplaćivati mjesečnu članarinu HGK. Dakle, srednje tvrtke će i dalje mjesečno plaćati 1.083,00 kn, dok će velike tvrtke i dalje plaćati 3.973,00 kn. Ono što se mijenja za velike i srednje tvrtke je ponuda paketa razmjerno plaćenoj članarini, odnosno pravo na veću količinu raspoloživih usluga.

Mikro i mali poduzetnici koji se odluče za plaćanje članarina imat će na raspolaganju 2 paketa usluga. Poduzetnici u kategoriji članarina od 150,00 kuna biti će u mogućnosti koristiti usluge u vrijednosti od 5.000,00 kuna, a oni poduzetnici koji se će članarinu plaćati u iznosu od 300,00 kuna moći će koristiti paket u vrijednosti od 7.000,00 kuna.

Mikro i mali poduzetnici koji odluče ne plaćati članarinu, ostat će članovi i imat će na raspolaganju korištenje komorskog sustava u segmentu javnih usluga.

PROMJENE STOPE PRIREZA

Obveznicima poreza na dohodak sa svoga područja predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave može svojom odlukom propisati plaćanje poreza na dohodak i dodatan porez koji nazivamo prirez. Prirez pripada jedinici lokalne samouprave na području koje je prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika plaćanja prireza porezu na dohodak. Za neke općine i gradove mijenja se stopa prireza 1. siječnja pa je tako Karlovac smanjio prirez s 12 posto na 9 %, Rijeka s 15 % na 14 %, Varaždin s 10 % na 7,5 %, a detaljan pregled stope prireza možete saznati na stranicama Porezne Uprave.

PRODUŽENO RAZDOBLJE ZA NEOPOREZIVE DONACIJE ZA OTKLANJANJE KATASTROFE UZROKOVANE POTRESOM

Prema izmjenama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog Zakona (Nar. nov., br. 144/21.) produženo je razdoblje za neoporezive donacije za pomoć osobama s područja za koje je proglašena katastrofa uzrokovana potresom (Sisačko-moslavačku, Zagrebačku i Karlovačku županiju), a to znači da su obveznici poreza na dodanu vrijednost oslobođeni plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe za pomoć područjima pogođenima katastrofom, za sve isporuke koje će biti obavljene do kraja 2022. godine.

Ove odredbe primjenjuju se na podnošenje prijava poreza na dobitak i prijava poreza na dohodak za 2020., 2021. i 2022. godinu, za donacije dane do 31. prosinca 2022. godine. Detaljnije možete pročitati u našem nedavnom članku o neoporezivim donacijama za uklanjanje katastrofe uzrokovane potresom.

NOVITETI U POSTUPCIMA FISKALIZACIJE I NOVI ZAKON O PRORAČUNU

U Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisuje se postupak ispravljanja računa ukoliko prodavatelj (obveznik fiskalizacije) ima potrebe promijeniti podatak o načinu plaćanja prethodno izdanog računa. Detaljnije možete pročitati u Zakonu o fiskalizaciji i prometu gotovinom.

I za kraj, donesen je i novi Zakon o proračunu kojemu je svrha povećavanje transparentnosti u planiranju i korištenju proračunskih sredstava. Po novom, troškovi proračuna moraju se prikazivati transparentno, jasno i razumljivo.

Pročitajte više: