Put prema Zapadu – Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s SAD-om, ulazak u Schengen i uvođenje eura

Republika Hrvatska u 2022. godini suočila se s brojnim iskoracima i promjenama u financijskom i gospodarskom smislu. Naime, osim važne prilagodbe cjelokupnog financijskog sustava na zamjenu valute kune u euro došlo je i do pozitivnog pomaka za ulazak u Schengen te potpisivanja Sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

U nastavku, CONFIDA Croatia donosi pregled informacija o spomenutim događanjima koji predstavljaju velik korak Hrvatske prema Zapadu.

Sporazum Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

U srijedu 7. prosinca 2022. godine došlo je do potpisivanja sveobuhvatnog Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Složenim i detaljnim sporazumom završen je dugogodišnji proces postizanja konačnog dogovora. Sporazum podliježe postupku savjetovanja i suglasnosti za ratifikaciju u Senatu SAD-a te ratifikaciji u Hrvatskom Saboru.

Dugoročni i zajednički cilj zemalja je izbjegavanje dvostrukog oporezivanja. Sporazum će svakako pojednostaviti poslovanje hrvatskih tvrtki na američkom tržištu i obrnuto. Hrvatske tvrtke lakše će se uključiti u tržište SAD-a. Rastuće partnerstvo osnažit će gospodarsku suradnju te inovacije u privatnom sektoru.

U Sporazumu su postavljena osnovna pravila koja reguliraju porezna pitanja vezana uz trgovinu i ulaganja između SAD-a i Hrvatske koja rezimiramo niže:

  • zaštita američkih i hrvatskih poreznih obvezniku od dvostrukog oporezivanja kroz raspodjelu prava o oporezivanju,
  • sprječava se potencijalno pretjerano oporezivanje smanjenjem poreza po odbitku koje nameće zemlja izvora za oporezivi dohodak – važna informacija za pojedinačne porezne obveznike i tvrtke,
  • uspostavlja se dogovorena minimalna razina gospodarske aktivnosti unutar zemlje od strane rezidenta druge zemlje do koje se ne primjenjuje porez na dobit,
  • hrvatskim tvrtkama koje posluju u SAD-u i obrnuto omogućit će se jednostavnije poslovanje uz podupiranje radnih mjesta,
  • hrvatske tvrtke lakše će se uključiti u tržište SAD-a što pridonosi zajedničkoj gospodarskoj suradnji i osnaživanju privatnog sektora,
  • omogućit će se razmjena značajnih informacija između poreznih vlasti i čvrstih mehanizama za rješavanje sporova vezanih uz primjenu Sporazuma,
  • uređivanje odredbe o usklađivanju pravila američkog i hrvatskog mirovinskog i porezno sustava – važna informacija za umirovljenike.

Ulazak Hrvatske u Schengen

U četvrtak 8. prosinca 2022. godine u Bruxellesu došlo je do jednoglasne odluke kako Hrvatska postaje 27. članica šengenskog prostora. Odluka o punoj primjeni šengenske pravne stečevine u Hrvatskoj donosi pridruživanje najvećem prostoru na svijetu bez unutarnjih graničnih kontrola među državama.

S početkom 2023. godine ukidaju se granične kontrole na kopnenim i pomorskim hrvatskim granicama sa zemljama šengenskog prostora – radi se o granicama sa Slovenijom i Mađarskom. Od 26. ožujka 2023. godine isto će se dogoditi i u zračnim lukama.

Šengenski prostor broji gotovo 420 milijuna ljudi, a blizu dva milijuna svakodnevno putuje na posao preko interne granice. Izostanak graničnih kontrola donosi uštede, ali i olakšava trgovinu.

Uvođenje eura kao službene valute

Tema s kojom smo vas nekoliko puta upoznali je i uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj uređuje:

Prilagodba zakonodavnog okvira Republike Hrvatske bila je nužna te se time osigurava pravna sigurnost. Od 1. siječnja 2023. godine euro postaje službenom valutom Republike Hrvatske.

Pročitajte više: