Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova. Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Na temelju članka 32. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (vlasnicima) u Registar:

  1. Trgovačka društva
  2. Podružnice stranih trgovačkih društava
  3. Udruge
  4. Zaklade
  5. Fundacije
  6. Ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Rokovi upisa podataka u Registar počeli su teći od 3.lipnja 2019.godine, osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. godine. Pravni subjekti i upravitelj trustova dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije do 31. prosinca 2019.

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar može bez naknade upisati podatke u Registar:

  1. Korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz korištenje poslovnoga certifikata; ili
  2. U poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima. Sadržaj obrazaca razlikuje se ovisno o organizacijskome obliku.

Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar na način i u rokovima propisanima Pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna. Za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.

Pročitajte više: