Rokovi predaje financijskih izvještaja

Rokovi predaje prijave poreza na dobit i financijskih izvještaja za 2021. godinu

U Narodnim novinama br. 22, objavljen je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima.

Prestankom važenja spomenutog Pravilnika, obveznici primjene Zakona o računovodstvu godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu dužni su dostaviti Financijskoj agenciji (FINA) prema starim (kraćim) rokovima.

U skladu s navedenim, krajnji rokovi predaje godišnjih financijskih izvješća i računovodstvene dokumentacije za 2022. godinu FINI jesu:

ROK ZA PREDAJU
GFI za statističke potrebe i druge potrebe (bilanca, račun dobiti i gubitka, dodatni podaci) 30. travnja 2022.
Izjava o neaktivnosti 30. travnja 2022.
JAVNA OBJAVA ROK ZA PREDAJU
GFI 30. lipnja 2022. godine (odnosno u roku od 6 mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine)
Godišnje izvješće (srednji i veliki poduzetnici) 30. lipnja 2022. godine (odnosno u roku od 6 mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine)
Revizijsko izvješće (ukoliko je društvo obveznik revizije) 30. lipnja 2022. godine (odnosno u roku od 6 mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine)
Odluke 30. lipnja 2022. godine (odnosno u roku od 6 mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine)
KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ROK ZA PREDAJU
Konsolidirani GFI, godišnje izvješće i revizijsko izvješće 30. rujna 2022. godine (odnosno u roku od 9 mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine) [/fusion_table]

Godišnji financijski izvještaji za potrebe javne objave podružnica poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici EU, podnosit će se također prema redovitim rokovima, tj. u roku od 6 mjeseci od datuma bilance.

Vezano uz dostavu prijave poreza na dobit i ostalu popratnu dokumentaciju za 2022. godinu, očekuje se kako će se ista podnositi Poreznoj upravi prema redovnom roku za podnošenje – do 30. travnja 2022. godine.

Pročitajte više: