tax guidelines

SEE TAX GUIDELINES 2019: Vaša međunarodni porezni vodič

NAŠA POREZNI VODIČI KREIRANI SU SA CILJEM DA PRUŽIMO LOKALNIM I INTERNACIONALNIM KOMPANIJAMA ODGOVORE NA KLJUČNA PORESKA PITANJA.

Naše sveobuhvatne poreske smijernice za svaku zemlju u jugoistočnoj  evropi odnose se na važne poreske odredbe koje se primjenjuju u poslovanju kao što su: porez na dobit i doprinose zaposlenika, doprinosi za socijalno osiguranje, transferne cijene, porez na dodanu vrijednost i ostale srodne poreske propise.

Pročitajte više: