Stopa prireza gradova i općina 2021. godine

Obveznicima poreza na dohodak sa svoga područja predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave može svojom odlukom propisati plaćanje poreza na dohodak i dodatan porez koji nazivamo prirez. Prirez pripada jedinici lokalne samouprave na području koje je prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika plaćanja prireza porezu na dohodak.

Predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave kao osnovicu za prirez uzima već utvrđen iznos poreza na dohodak te se po tim osnovicama određuje prirez:

  • U općinama – između 0 i 10%,
  • u gradovima manjima od 30 tisuća stanovnika – 0 do 12%,
  • u gradovima većim od 30 tisuća stanovnika – 0 do 15%,
  • u gradu Zagrebu – 0 do 30% (trenutno 18%).

Trenutačno prirez ima 299 gradova i općina u Hrvatskoj (od njih 576), što iznosi više od polovice svih jedinica lokalne uprave. Prirez je osmišljen kao dodatan izvor prihoda općinama i gradovima još u vrijeme kad je država dio poreza na dohodak zadržavala za sebe (do 2018. godine), a dio prepuštala gradovima i općinama.

Prirez se kao takav naplaćuje s poreza na dohodak iz plaća zaposlenih osoba i umirovljenika, obračunava se na kamate iz štednji građana, dividende i svega ostalog što podliježe plaćanju poreza na dohodak.

Klikom na gumb niže pogledajte tablicu važećih prireza porezu na dohodak po gradovima odnosno općinama objavljenima na stranicama Porezne Uprave.

Pročitajte više: