Tax or Treat: naučite djecu kako funkcionira porez

Iako se Noć vještica u Hrvatskoj ne prakticira u tolikoj mjeri koliko maškare u veljači, obilježava se noć uoči Svih svetih, 31. listopada, a zapravo je skraćenica od All Hallows’ Eve ili Hallow Eve (Sveta večer, noć uoči Svih Svetih). Mi u Confidi ipak smo veći kreativci no što se čini pa tako predlažemo zabavu za cijelu obitelj povodom nadolazeće Noći vještica. Kao roditelj, evo idealne prilike ne samo učiniti Noć vještica zabavnom, već i edukativnom. Uz sve te silne „besplatne“ slatkiše – naučite mališane kako uistinu ništa nije besplatno. Naučite ih kako funkcionira porez.

RODITELJI KAO „VLAST“

Iako u Hrvatskoj obilaženja kuća za Noć vještica nije popularno jer je taj običaj rezerviran za maškare, to nije razlog da ne osmislite igru sličnu ovoj. U nastavku ćemo vam prikazati imaginarnu situaciju, a na vama je da se kreativno isprsite. Recimo da se igrate s djetetom obilaženja susjedstva gdje će se oni, kostimirani, potruditi „prestrašiti“ susjede, te za nagradu dobiti slatkiše.

Objasnite mališanima svrhu igre i predstavite se kao „Vlast“. Ipak, autoritet ste, stoga mališanima ne bi trebao biti problem shvatiti pojam vlasti – koja je također jedna vrsta autoriteta. Vaše kućanstvo je jurisdikcija u kojoj upravljate, a to znači da vi postavljate pravila kojih se mališani moraju pridržavati. Kao što se odrasli ljudi moraju pridržavati pravila koja postavlja vlada, tako se i djeca moraju pridržavati pravila koja su odredili roditelji.

KRITERIJI OPOREZIVANJA

Postoji nekoliko općih kriterija koji vode kreatore politike u razvoj porezne politike. Da ne ulazimo u dubinu tematike, pojednostaviti ćemo na dva opća:

  • Kriterij mogućnosti plaćanja
  • Kriterij koristi

Bilo koji oblik oporezivanja trebao bi zadovoljiti barem jedan od ovih kriterija.

KRITERIJ MOGUĆNOSTI PLAĆANJA

Kriterij mogućnosti plaćanja vrlo je jednostavan. Porezni obveznici s većim prihodom i bogatstvom trebali bi platiti razmjerno više poreza od onih s niskim prihodima i malim bogatstvom. Progresivni porezni sustav koji ima za cilj politiku preraspodjele prihoda oslanja se na kriterij mogućnosti plaćanja pri razvoju svog poreznog sustava.

Porez na dohodak savršen je primjer poreza koji slijedi načelo sposobnosti plaćanja. Kako vam prihod raste, prelazite u više „porezne razrede“ gdje se vaš prihod oporezuje po višoj stopi.

KRITERIJ KORISTI

Kriterij koristi kaže kako je svrha oporezivanja plaćanje državnih usluga. Prema tom kriteriju, porezi koje pojedinci plaćaju trebali bi biti odraz razine državnih usluga koje konzumiraju. Porezni sustavi većine razvijenih zemalja „progresivni“ su porezni sustavi, pa je manje primjera poreza koji slijede kriterij mogućnosti plaćanja.

POSTAVLJANJE PRAVILA ZA OPOREZIVANJE SLATKIŠA

Zašto smo spomenuli kriterij mogućnosti plaćanja i kriterij koristi? Jednostavno, kroz ta dva kriterija, smatramo kako je najjednostavnije približiti mališanima sustav oporezivanja. Ipak, ne smijemo zaboraviti da su djeca.

Stoga, oporezivanje slatkiša za Noć vještica rijetki je primjer oporezivanja koji odgovara oba osnovna kriterija.

Vratimo se na našu izmišljenu situaciju. Očigledno je kako mališani imaju mogućnost platiti porez samo na slatkiše koje dobe „na poklon“ u susjedstvu. Ipak ste vi ti koji šećete kroz susjedstvo s njima kako biste im pomogli skupiti slatkiše.

Ukoliko je vaš porez progresivne prirode, kako biste zadovoljili kriterij mogućnosti plaćanja nužno je postaviti „porezne razrede“. Na primjer, prvu vrećicu slatkiša oporezujte sa samo 10%, drugu s 20%, treću sa 30% i tako dalje. Dajte mašti na volju i sami odredite postotak poreznih razreda – kako smatrate prikladnim, ipak ste vi „Vlast“. Bitno je osigurati da ne oporezujete previše slatkiša, ako vaš mališan nije dobio veliku količinu, ili pak da je oporezujete premalo slatkiša – ukoliko je mališan „zaradio“ veliku količinu.

Želite li mališane upoznati pak s kriterijem koristi – postavite malo drugačija pravila. Želite li jednostavno prikupiti porez koji će u potpunosti nadoknaditi usluge koje ste pružili; definirajte postotak poreza prije „sklapanja ugovora“ o učinjenim uslugama. Primjerice, računate li u cijenu novac koji ste potrošili na kostim, svoje vrijeme obilaženja kompletnog susjedstva, odredite da će to koštati jednu vrećicu smokića i dvije čokoladice – bez obzira na mališanovu „zaradu“, odnosno na količinu prikupljenih slatkiša.

POSTUPAK OPOREZIVANJA SLATKIŠA

Nakon što ste uspješno postavili pravila i prikupili slatkiše slijedi postupak oporezivanja. Prvo zamolite svoju djecu da stave svoje slatkiše na veliku hrpu. Potaknite ih da pogledaju riznicu koju su prikupili i zamolite ih da izbroje koliko komada imaju. Zatim, zamolite ih neka probaju zamisliti kako su slatkiši novac.

Podsjetite ih da ste „Vlast“ i objasnite im kako vrijedno radite na poslovima da biste mogli kupiti hranu, odjeću, slatkiše i slično, te objasnite kako vlast i u stvarnosti zahtijeva od ljudi, ne samo vas, da plate porez kako bi se novac usmjerio na rast i razvoj mnogih segmenata kao što su ceste, parkovi, škole, da pomognu bakama i djedovima i ljudima koji trenutno nemaju posao.

Skrenite im pozornost o prvobitnom dogovoru glede oporezivanja i pomozite im u izračunu poreza. Objasnite im kako ti slatkiši pripadaju vama kao „Vlasti“, a da za uzvrat vi njima pružate dom, hranu, igračke i još ponešto.

Zaključno, priupitajte mališane je li im sve jasno, ako nije razjasnite.

Porezi sami po sebi imaju generalno lošu reputaciju, stoga kreativnim primjerom poput ovoga približite svojim najmlađima temu poreza i upoznajte ih s osnovnim pojmovima – na lak i jednostavan način. Confidin tim se nada kako će ovako mala edukativna igra pripremiti, barem malo, vaše mališane na realan svijet, u kojem ih zasigurno čeka obveza plaćanja poreza.

Pročitajte više: