transferne cijne

Transferne cijene

Danas mnoga društva posluju kao povezana društva te kao takva imaju međusobne transakcije. S obzirom da takve transakcije mogu omogućiti transferiranje dobiti s jednog društva na drugo, a time i prebacivanje poreznih obveza, Porezne uprave diljem svijeta implementirale su specifične OECD smjernice budući da opseg i sadržaj dokumentacije o transfernim cijenama nisu detaljno propisani Zakonom i Pravilnikom o porezu na dobit.

Ukoliko hrvatsko društvo ima poslovne odnose sa povezanim osobama u inozemstvu, dužno je hrvatskoj Poreznoj upravi dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da su obavljene transakcije bile u skladu s tržišnim cijenama.

Ukoliko se isto ne može dokazati, Porezna uprava ima pravo osporiti takve transakcije. Ukoliko je Vaše društvo poduzimalo transakcije s povezanim osobama u 2019. godini, ima sljedeće obveze izvještavanja:

  1. Pripremiti Master file
  2. Pripremiti Local file
  3. Predati Obavijest o izvješću po državama.

Obavijest o izvješću po državama odnosi se na društva koja su dio multinacionalnih grupacija.

Dokumentacija o transfernim cijenama podnosi se u Poreznu upravu od strane svih poreznih obveznika koji podliježu toj obvezi, pri čemu rok za podnošenje nije precizno definiran, ali se kao rok za dostavu Masterfile-a preporuča datum porezne prijave matice, a Localfile-a preporuča datum porezne prijave lokalnog društva.

Odredbe o transfernim cijena odnose se i na povezana društva rezidente ukoliko jedna od povezanih osoba ima povlašteni porezni status ili pravo na prijenos poreznog gubitka. Dakle, u tim slučajevima je povezano društvo rezident također obvezno izraditi dokumentaciju o transfernim cijenama.

Pročitajte više: