Trendovi u financijama i računovodstvu u 2022. godini

U posljednje dvije godine, COVID-19 donio je mnoge izazove poslovnom svijetu, potaknuvši poduzeća na velike promjene u načinu rada, uključujući način na koji upravljaju svojim financijama i računovodstvenim uslugama. Najutjecajnije promjene dogodile su se u području tehnologije, trend koji će se nastaviti i 2022 godine. S razvojem tehnologije mijenja se i sektor računovodstva i financija. Iako su neka pravila i metode rada isti – sektor se uvelike mijenja i prilagođava, a poduzeća koja nisu uložila u financije i računovodstvenu tehnologiju daleko zaostaju za konkurencijom. Ono što ostaje nepromijenjeno svakako je potreba za računovodstvom, ali konvencionalne metode više se ne mogu koristiti u radu s klijentima. Nadolazeća godina puna je obećanja kada je riječ o tehnologiji i digitalnim trendovima koji će utjecati na nas. Evo nekih financijskih i računovodstvenih trendova za budućnost.

RAD NA DALJINU I ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIKA

Pojavom epidemije morali smo preispitati kako radimo i gdje radimo kako bi zaposlenici bili sigurni i zdravi. Kao posljedica toga, mnogi zaposlenici već su se uvelike prilagodili hibridnim modelima rada kao i radu na daljinu. S promjenjivim okruženjem na radnom mjestu, poduzeća se pomiču prema financijskim i računovodstvenim sustavima kojima zaposlenici mogu sigurno pristupiti bez obzira na to da li su u uredu ili rade na daljinu, a strukturirani su tako da daju brze i točne podatke u stvarnom vremenu.

Za vrijeme krize i velikih promjena, normalno je da ljudi preispituju svoje prioritete i razmišljaju o onome što im je uistinu važno. Zadržavanje kvalitetnih zaposlenika nikad nije bilo važnije, stoga pravi je trenutak za preispitivanje stavova i osjećaja zaposlenika kako biste saznali na koji im način najbolje možete prilagoditi radna mjesta. Provođenjem fleksibilnih radnih metoda mogli biste pomoći zaposlenicima u postizanju bolje ravnoteže između posla i života u vrijeme nakon pandemije.

UPRAVLJANJE RIZICIMA PRIJEVARE 

Jasno je da se rizici prijevare razvijaju sve više nakon pojave pandemije zbog brze tehnološke prilagodbe „novom normalnom“. Iako su poduzeća postala svjesnija rizika prijevare vanjskih čimbenika, ponekad je teško otkriti prijetnju iznutra. Zato je ključno implementirati najbolje računovodstvene prakse koje ne samo da zabranjuju zaposlenicima ili bilo kome da počini prijevaru, već i daju jasnu sliku o financijama poduzeća.

Kada se ne izgrade prikladne kontrolne strukture, povećava se rizik od prijevare. Imajući to na umu, mnoga poduzeća razvijaju financijske i računovodstvene sustave koji automatiziraju postupke i provode standarde koji ograničavaju pristup, pregled i odobravanje plaćanja osobama s ovlaštenjem.

RAČUNOVODSTVO „U OBLAKU“

Računovodstvene usluge se sve više pružaju u oblaku (cloud service). Podaci se dijele kroz sofisticirani sustav kojim upravlja administracija. Takav način rada osigurava visoku produktivnosti, a poduzeća mogu pristupiti svojim sustavima u bilo kojem trenutku koristeći računovodstvene sustave temeljene na oblaku što je dobro za timove koji su prešli na hibridne načine rada ili na rad od kuće. Praćenje zaliha, prodaje i troškova također je dio pristupa podacima. Nadalje, rješenja temeljena na oblaku omogućuju izgradnju tijekova rada, što poduzećima štedi vrijeme. Posjedovanje takvih prednosti motivira poduzeća da prijeđu na računovodstvene sustave temeljene na oblaku. Također, računovođama omogućuje uspostavu mreže kroz koju je vrlo lako i jednostavno brzo dijeliti podatke unutar poduzeća i prema klijentima. Međutim, kako biste bili sigurni da su vaši podaci sigurni na vašim sustavima, morate implementirati kvalitetnu politiku sigurnosti računala.

SIGURNOST PODATAKA

Cyber kriminalci uočili su poremećaje uzrokovane epidemijom kao priliku za poboljšanje vlastite igre te za napad na najslabije točke poduzeća. Budući da su kućne veze manje sigurne, zaposlenici koji rade od kuće izloženi su znatno većem riziku od onih koji rade na radnim mjestima. Kao rezultat toga, cyber kriminalci mogu lakše dobiti pristup mreži poduzeća — i njihovim financijskim informacijama. Pritisak za jačanje sigurnosti glede pristupa podataka već je bio aktualan, a trend će i dalje rasti. Bitno je razraditi više sigurnosnih metoda, kao što su  višefaktorska provjera autentičnosti, enkripcija i obuka zaposlenika o sigurnosti.

AUTOMATIZIRANI RAČUNOVODSTVENI PROCESI

Automatizacija je imala značajan utjecaj na skoro svaku industriju, stoga nije čudno da se sve više računovodstvenih operacija automatizira. To je je glavni poslovni trend koji neće tako brzo nestati. Automatizacija smanjuje zbrku i pogreške, zbog čega će tvrtke vjerojatnije ulagati u automatizirana rješenja. Budući da se proces prvenstveno oslanja na računala javljat će se sve veća potreba za internim revizorima koji će provjeravati financijske inpute i točnost podataka. Iako mnogi strepe da će ih zamijeniti roboti – to neće biti slučaj. Za svaki stroj (u ovom slučaju računalo) potreban je čovjek koji će njime upravljati i izdavati naredbe.

OUTSOURCING FINANCIJSKIH I RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

Gotovo svaka tvrtka koristi usluge outsourcinga. To je tehnika kojom poduzeće zapošljava talente po nižoj cijeni. Outsourcing omogućuje tvrtkama da uštede vrijeme ujedno poštujući rokove. Također im omogućuje da razgovaraju o napretku s vanjskim profesionalcima. Outsourcing u računovodstvu relativno je nova metoda, no već je uvelike dobila na popularnosti, stoga se očekuje kako će u 2022. godini još više rasti. U računovodstvu, outsourcing omogućuje poduzećima da se usredotoče na svoju primarnu djelatnost, dok bitno, financije, prepuštaju profesionalcima. Outsourcing veliku popularnost duguje tome što poduzeća koja koriste usluge outsourcinga glede računovodstvenih i financijskih usluga dobivaju kompetentnije i pouzdanije profesionalne usluge, ali i bolje rezultate glede profitabilnosti. Također, outsourcing im štedi novac jer profesionalci dobro znaju što su plaće, porezi, beneficije i obveze svakog poreznog obveznika.

FINANCIJSKO SAVJETOVANJE I OSTALE SAVJETODAVNE USLUGE 

Stručnjaci vjeruju da će se u bliskoj budućnosti pojaviti hibridna strategija koja kombinira računovodstvenu tehnologiju i financijske savjetnike. To je zbog razvoja novih analitičkih alata koji računovođama omogućuju da se više usredotoče na dekodiranje podataka radi dubljeg uvida i analize. Donošenje odluka, za razliku od drugih poslova u računovodstvenim postupcima, uvijek će biti u rukama profesionalaca i stručnjaka. Računovodstvene tvrtke mogu se usredotočiti na kvalitetu svojih konzultantskih usluga budući da se inovativnije tehnologije uvode u računovodstveno poslovanje. Usluge kao što su profitabilnost i strategije rasta, kao i poslovna inteligencija, širit će se. Zbog automatizacije, računovodstvene tvrtke moći će više vremena posvetiti procjeni podataka, pružanju uvida i savjetovanju klijenata.

Današnji korporativni čelnici očekuju financijske i računovodstvene usluge koje nadilaze samo osiguravanje usklađenosti podataka i čuvanje evidencije. Također žele proaktivnu stratešku podršku i smjernice koje će im pomoći u donošenju boljih poslovnih odluka. Ova promjena paradigme zahtijeva od poduzeća da ulažu ne samo u najsuvremeniju tehnologiju koja pruža veću vidljivost financijske izvedbe, već i u visoko kvalificirano osoblje u financijama i računovodstvu.

U skladu s tim trendovima, financijski i računovodstveni poslovi nastavit će davati prioritet tehnološkom razvoju u 2022. Tehnologija, s druge strane, neće zamijeniti računovodstvene i financijske stručnjake, već će im umjesto toga omogućiti da se usredotoče na analizu podataka, razvoj procesa i strateške inicijative. Kontaktirajte naš tim stručnjaka i saznajte više o ovim trendovima kako bi oni mogli pomoći vašoj organizaciji da napreduje u 2022. godini.

Pročitajte više: