Troškovi obrazovanja i edukacije zaposlenika kao porezno priznati trošak

Mnogo je poslodavaca koji ulažu u dodatno obrazovanje svojih zaposlenika obzirom da isto predstavlja ulaganje u razvoj vlastitog društva. No, koji je porezni tretman takvih troškova pročitajte u današnjem članku CONFIDA Croatia.

Troškovi obrazovanja i edukacije zaposlenika s poreznog motrišta

Troškovi obrazovanja i edukacije zaposlenika smatraju se porezno priznatim troškovima pod uvjetom da se radi o zaposleniku koji ima sklopljen ugovor o radu te da je obrazovanje ili edukacija usko povezana s aktivnostima društva, sadašnjim ili budućim. Sukladno Pravilniku o porezu na dobit, poslodavac stječe pravo na dodatno smanjenje osnovice poreza na dobit u slučaju plaćenih troškova obrazovanja i edukacije zaposlenika. Međutim, postotak smanjenja ovisi o vrsti obrazovanja te veličini društva.

Opće i posebno obrazovanje zaposlenika

Temeljem Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu obrazovanje dijelimo na opće i posebno obrazovanje zaposlenika.

Opće obrazovanje zaposlenika uključuje stjecanje kvalifikacija koje su većim dijelom prenosive kod drugih poduzetnika ili na druga radna područja, čime znatno poboljšavaju mogućnost radnika za zapošljavanje.

Među opravdanim troškovima općeg obrazovanja radnika ubrajaju se:

  • školarine za obrazovne institucije (uključujući poslijediplomski i doktorski studij);
  • naknade za sudjelovanje na seminarima, tečajevima i kongresima, troškovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja u tuzemstvu i inozemstvu;
  • naknade predavačima i instruktorima te troškovi savjetovanja u svezi s projektima obrazovanja i izobrazbe;
  • stručne literature u papirnatom ili elektroničkom obliku; te
  • trošak otpisa (amortizacija) uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju.

Posebno obrazovanje zaposlenika uključuje obrazovanje koje je primarno posvećeno trenutnom ili budućem radnom mjestu kod poduzetnika koji koristi poreznu olakšicu za posebno obrazovanje te omogućuje stjecanje kvalifikacija koje nisu prenosive kod drugih poduzetnika ili na druga radna mjesta, ili koje su dijelom prenosive.

Među opravdanim troškovima posebnog obrazovanja radnika ubrajaju se svi troškovi kao i za opće obrazovanje izuzev školarina za obrazovne institucije koje ne ulaze u troškove posebnog obrazovanja.

Prema Zakonu o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu korisnik državne potpore koji se smatra mikro, malim, srednjim ili velikim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit umanjiti do 60% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 25% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika.

Iznimno korisnik državne potpore koji se smatra mikro, malim i srednjim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit umanjiti do 80% opravdanih troškova na način da se smanjenje porezne osnovice uveća za:

  1. 20 postotnih bodova ako se smatra mikro ili malim poduzetnikom,
  2. 10 postotnih bodova ako se smatra srednjim poduzetnikom.

Za pravdanje troškova obrazovanja i izobrazbe zaposlenika potrebno je imati odgovarajuću ispravu (ugovor ili račun) iz koje je vidljivo o kojoj je usluzi riječ, kada je usluga obavljena i na koga se usluga odnosi.

Pročitajte više: