Zapošljavanje državljana Ukrajine

Zapošljavanje državljana Ukrajine

Obzirom na aktualnu situaciju, izbjeglicama iz Ukrajine olakšan je pristup hrvatskom tržištu rada s ciljem bolje integracije u društvo. Želite li zaposliti osobu ukrajinskog državljanstva, to možete učiniti lakše nego što mislite.

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022. godine, državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koja omogućava ostvarivanje niza prava i uključivanje u svakodnevni život u Hrvatskoj.

Status privremene zaštite u Republici Hrvatskoj uključuje: pravo na boravak, iskaznicu, osnovna sredstva za život i smještaj, zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje obrazovanje, rad, spajanje obitelji i slobodu vjeroispovijesti.

Ostvarivanje prava na smještaj, ukoliko stranac pod privremenom zaštitom ne posjeduje vlastita novčana sredstva, ostvaruje se podnošenjem zahtjeva nadležnom centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta. Stranac ostvaruje pravo na smještaj najduže dvije godine od dana uručenja odluke o odobrenju međunarodne zaštite.

Stranac pod privremenom zaštitom ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu sukladno propisu kojim se uređuje zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca u Republici Hrvatskoj.

Kako bi stranac ostvario pravo statusa privremene zaštite u Republici Hrvatskoj, potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole boravka u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta. Dozvola boravka strancu pod privremenom zaštitom izdaje se na vrijeme od tri godine.

Za vrijeme trajanja privremene zaštite, državljani Ukrajine mogu raditi u Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.  

Državljani Ukrajine su tako izjednačeni u pravima i dužnostima s hrvatskim državljanima te im je omogućeno:

  • prijava u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
  • korištenje usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, posebice posredovanja pri zapošljavanju s ciljem pronalaska posla
  • informiranje o tržištu rada u Republici Hrvatskoj;
  • uključivanje u mjere aktivne politike zapošljavanja, posebice mjere pripravništva i potpore za zapošljavanje;
  • uključivanje u radionice za traženje posla, uključujući pisanje životopisa, predstavljanja poslodavcu na razgovoru za posao;
  • ostvarivanje prava na novčanu pomoć za vrijeme trajanja obrazovanja ili osposobljavanja na radnom mjestu uz naknadu putnih troškova;
  • ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova u slučaju zaposlenja izvan mjesta boravišta;
  • po prestanku zaposlenja, stjecanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.

Sve osobe ukrajinskog državljanstva koje iskažu interes za upis u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, zajedno sa savjetnikom će utvrditi u kojim zanimanjima mogu i žele raditi, kojim jezicima se služe te postoje li neka druga posebna znanja. Prema tome, savjetnik će ih upućivati na radna mjesta potencijalnih poslodavaca.

Želite li istražiti na koje sve načine možete pomoći, posjetite stranice Global Shapers Hubs.

Pročitajte više: