Značajne izmjene u Intrastat sustavu

Počevši od 1. siječnja 2022. u Intrastat sustavu očekuju nas značajne izmjene, koje se počinju primjenjivati u svim državama članicama EU-a sukladno zahtjevima modernizacije Europskog statističkog sustava (ESS).

Republika Hrvatska je neke od traženih zahtjeva/izmjena već uvela u hrvatski Intrastat sustav tijekom 2021. Radi pravovremenog informiranja svih gospodarstvenika/izvještajnih jedinica/deklaranata, u nastavku donosimo pregled najznačajnijih izmjena za 2022. u Intrastat sustavu Republike Hrvatske.

NOVE ŠIFRE VRSTE POSLA OD 2022.

Sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/1197 od 1.1.2022. sve države članice EU-a imaju obvezu primjenjivati nove šifre vrste posla u Intrastat izvještajima.

Očekuju nas značajne izmjene u šifrarniku vrste posla za 2022., a navedene su na kraju članka u PDF Privitku br. 1.

Važno je naglasiti kako će u razdoblju od siječnja do travnja 2022., kao i svake godine, biti omogućeno slanje Nadomjesnih obrazaca za 2021. u carinski Intrastat sustav. Pri tome je važno slijedeće:

 • U Nadomjesnim obrascima za razdoblja iz 2021. potrebno je primjenjivati šifrarnik vrste posla iz 2021., kao i Kombiniranu nomenklaturu iz 2021. odnosno sva metodološka pravila iz 2021.
 • U Intrastat obrascima (Izvorni, Nadomjesni) za razdoblja iz 2022. (siječanj 2022., veljača 2022., ožujak 2022., itd) biti će potrebno primjenjivati šifrarnik vrste posla iz 2022. kao i Komniniranu nomenklaturu iz 2022. odnosno sva metodološka pravila iz 2022.

Radi što lakše prilagodbe navedenim izmjenama, svim izvještajnim jedinicama/deklarantima preporučamo poduzimanje slijedećih koraka:

 1. TEHNIČKI DIO – implementacija novog šifrarnika vrste posla u IT sustav/aplikaciju

Ukoliko koristite vlastitu aplikaciju za popunjavanje Intrastat obrasca – tablicu novog šifrarnika za 2022. šaljite vašim informatičarima, koji će dodatno implementirati nove šifre vrste posla u vaš IT sustav/aplikaciju. Pri tome je važno da vam se istovremeno omogući i korištenje starih šifri vrste posla u slučaju potrebe slanja Nadomjesnih obrazaca za 2021. tijekom 2022. (isto vrijedi i za šifrarnik Kombinirane nomenklature za 2022.)

Korisnicima CIWS-a će sve navedeno biti omogućeno unutar CIWS aplikacije – tehničke izmjene i prilagodbe će odraditi Carinska uprava.

 1. METODOLOŠKI DIO – prilagodba na nove šifrarnike

Svim izvještajnim jedinicama/deklarantima će trebati izvjesno vrijeme privikavanja na nove šifre vrste posla i njihovo značenje. Kako su moguće pogreške u primjeni odgovarajućih šifri vrste posla, obratite posebnu pozornost na nove šifre vrste posla i ispravnu primjenu u Vašim Intrastat izvještajima.

Radi lakšeg snalaženja u PDF Privitku br. 2 na kraju članka donosimo usporedni prikaz starih i novih šifri vrste posla u Intrastat izvještajima.

NOVA KOMBINIRANA NOMENKLATURA ZA 2022.

Nova kombinirana nomenklatura za 2022. biti će donesena krajem listopada 2021. s obvezom primjene u svim EU članicama od 1.1.2022. do 31.12.2022. Očekuje se velika revizija od približno 1000 nomenklaturnih šifri.

DZS i Carinska uprava će na svojim web stranicama do kraja 2021. objaviti zakonsku verziju Kombinirane nomenklature za 2022. u PDF formatu. Nakon toga DZS u suradnji s Carinskom upravom – Službom za Intrastat, započinje s kreiranjem neslužbenih skraćenih verzija Kombinirane nomenklature za 2022. u Excel formatu, koje će također biti objavljene na web stranicama odmah po završetku obimnog ažuriranja – najkasnije tijekom siječnja 2022. (prvo izvještavanje temeljem novog KN-a je u veljači 2022.).

IZMJENE ZA KN ŠIFRU 9950 0000

Do kraja 2021. u Intrastat obrascima dopušteno je opcionalno prijavljivati robu male vrijednosti pod KN šifrom 9950 0000. Navedeno pojednostavljenje naziva se „STAVKE male vrijednosti“ te, prema definiciji, obuhvaća stavke na računu vrijednosti do 200 EUR. Ovakav način prijavljivanja robe moguće je koristiti pod točno određenim uvjetima.

Od 2022. sukladno Uredbi Komisije 2020/1197 za isto pojednostavljenje se uvodi pojam „POŠILJKA male vrijednosti“ i definira se kao „sve transakcije tijekom mjeseca koje su predmet istog računa“. Samim time „stavka male vrijednosti“ postaje „pošiljka male vrijednosti“.

I dalje se opcionalno može prijavljivati pod KN šifrom 9950 0000, ali se mijenjaju uvjeti za primjenu ovakvog tipa pojednostavljenja:

 • Vrijednost pošiljke male vrijednosti u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu propisana je u maksimalnom iznosu do 000 EUR,
 • Dosadašnja ograničenja po pitanju ukupne vrijednosti (do 50.000 kn) i ukupne mase (do 500 kg) svih stavaka robe prijavljenih prema KN šifri 9950 000 u jednom Intrastat izvještaju i dalje vrijede u Republici Hrvatskoj u 2022.
NOVO EU ZAKONODAVSTVO

Od 1.1.2022. u svim EU članicama primjenjuje se novo EBS zakonodavstvo (EBS – engl. European Business Statistics) za statistiku robne razmjene s inozemstvom. Sve dosadašnje uredbe prestaju važiti te se od navedenog datuma primjenjuju isključivo slijedeće:

 1. Uredba (EU) 2019/2152 Europskog Parlamenta i Vijeća (SL L 327, 17.12.2019.)
 • zamjenjuje prethodnu Uredbu 638/2004 i sve njene dopune
 1. Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1197 (SL L 271, 18.8.2020.)
 • zamjenjuje prethodnu Uredbu Komisije 1982/2004 i sve njene dopune
 1. Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1225 (SL L 269 , 28.7.2021.)
 • odnosi se samo na Extra stat
 1. Delegirana uredba Komisije (EU) …/… оd 14.7.2021. (očekuje se donošenje tijekom 2021.)

Sve nove uredbe biti će objavljene na web stranicama DZS-a u dijelu Europska zakonska osnova (INTRASTAT (dzs.hr) te na web stranicama CIWS-a (CIWS – Hrvatski Intrastat Web Servis (carina.hr)) do kraja ove godine.

Pročitajte više: