Prijedlog Zakona o dodatnom porezu na dobit

Dana 17. studenog 2022. godine objavljen je nacrt konačnog prijedloga Zakona o dodatnom porezu na dobit koji je dostupan na stranicama e-Savjetovanja.

Porez na ekstra profit   

Porez na ekstra profit jednokratni je porez za 2022. godinu te prema nacrtu konačnog prijedloga porezni obveznik postaje obvezan plaćanja dodatnog poreza za 2022. godinu ako ispunjava sljedeća dva kriterija:

  1. ostvario je ukupni prihod veći od 300 milijuna kuna i
  2. ostvario je povećanje od 20% oporezivog dobitka u odnosu na prosjek oporezivog dobitka u posljednja četiri porezna razdoblja 2018., 2019., 2020. i 2021. godine.

Dodatni porez na dobit primjenjivat će se samo za jedno porezno razdoblje, i to za 2022. godinu. Za porezne obveznike čije porezno razdoblje nije kalendarska godina, razdoblje obračuna jest ono koje počinje nakon 1. siječnja 2022. godine.

Porezna osnovica za izračun dodatnog poreza je pozitivna razlika između oporezive dobiti poreznog razdoblja i prosječne oporezive dobiti prethodnih poreznih razdoblja (2018., 2019., 2020. i 2021. godina).

Oporeziva dobit u oba slučaja predstavlja razliku prihoda i rashoda uvećanu i umanjenu u skladu s računovodstvenim propisima o oporezivanju dobiti.

Što ne uključuje ukupni prihod?

U ukupni prihod ne uključuju se prihodi od otpisa obveza u pred stečajnim i stečajnim postupcima i prihodi u stečajnom postupku koji su rezultat prodaje imovine radi namirenja vjerovnika te prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine nepovezanoj osobi.

Porezna osnovica utvrđuje se neovisno o tome ima li porezni obveznik poreznu obvezu prema Prijavi poreza na dobit u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dobiti u poreznom razdoblju za koje se podnosi porezna prijava ili u prethodnim poreznim razdobljima.

Dodatni porez na dobit

Dodatni porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu po stopi od 33%.

Za dodatni porez na dobit podnosi se zasebna porezna prijava, a rokovi podnošenja prijave i plaćanja porezne obveze identični su rokovima podnošenja prijava i plaćanja poreza na dobit.

Zakon se ne odnosi na novoosnovane poduzetnike u 2022. godini niti na one koji u 2022. godini prestaju s poslovanjem (bez prijenosa djelatnosti na drugog poreznog obveznika).

Obzirom da je postupak izračuna poreza na dobit složen proces, ali važan dio financijske sigurnosti i odgovornosti, za sva porezna pitanja obratite se društvu CONFIDA Croatia koja pruža stručnu pomoć te sveobuhvatne konzultantske usluge.

Pročitajte više: